Zonne-energie en erfgoed (RCE)

In het kader van de Visie Erfgoed en Ruimte (VER) heeft de RCE stichting HIER Opgewekt gevraagd om een advies uit te brengen m.b.t. een gebiedsgerichte benadering van energieopwekking met zonnepanelen. Voor monumenteneigenaren kan het efficiënter zijn om collectief energie op te wekken – bijvoorbeeld op een bedrijventerrein – en tegelijkertijd kan het zo zijn dat je meer recht doet aan de cultuurhistorische waarden van monumenten en panden binnen beschermde gezichten.

Het is goed dat de uitdagingen die dergelijke initiatieven vergezellen nu landelijk worden onderzocht. Ook het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland heeft over het collectief opwekken van energie in beschermde gezichten inmiddels verscheidene bijeenkomsten georganiseerd. Zo hadden wij twee Erfgoedteam bijeenkomsten: de eerste over zonnepanelen op monumenten en in beschermde gezichten, en de tweede over het collectief opwekken van energie in lokale energiecoöperaties, dat een alternatief kan bieden voor het opwekken op monumenten.

Lees het rapport van de RCE
Lees onze blog over zonnepanelen op erfgoed
Erfgoedteam: zonnepanelen op monumenten
Erfgoedteam: lokale energiecoöperaties