Home2022-02-16T11:49:55+01:00

Presentatie handreiking De landgoederenzone langs de kust van Holland in het omgevingsplan met werksessies in de Keukenhof.

Vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet moeten gemeenten hun Erfgoedverordening op allerlei punten technisch aanpassen. Hulp nodig? De eerste werksessies starten in maart. Meld je nu aan.

Krijg je als gemeentelijk projectleider, vergunningverlener, ambtenaar ruimtelijke ordening of in het sociaal domein te maken met erfgoed en wil je daar meer over weten? Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland organiseert een aantal basismodules over erfgoed en bespreekt met niet-erfgoedambtenaren de belangrijkste aandachtspunten.

LOKET

Onze adviseurs staan altijd voor u klaar

Aan het loket kunnen gemeenten snel en gemakkelijk vragen stellen aan één van onze adviseurs op het gebied van archeologie, cultuurlandschap en monumenten.
Leer ons kennen

Zend uw projectidee of vraagstuk in!

Heeft uw gemeente een ruimtelijk vraagstuk waarbij u steun kunt gebruiken? Het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland is op zoek naar projectideeën of ruimtelijke vraagstukken met betrekking tot erfgoed binnen de thema’s monumenten en herbestemming, cultuurlandschap en erfgoed in de Omgevingswet.

Meer informatie en inzenden
Ga naar de bovenkant