Voorlichtingsbijeenkomsten kerkenvisies

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt de komende drie jaar ca. 3 miljoen euro per jaar beschikbaar voor het opstellen van integrale kerkenvisies. De middelen worden vanaf 1 januari 2019 beschikbaar gesteld aan gemeenten die voornemens zijn om zo’n integrale kerkenvisie op te stellen. Met een integrale kerkenvisies wordt bedoeld dat gemeenten, kerkeigenaren, erfgoedorganisaties en betrokken burgers gezamenlijk een strategisch visie ontwikkelen op een duurzame toekomst voor het totale kerkenbestand binnen een gemeente. Maar wat houdt zo’n kerkenvisie nu precies in? En wat kunnen we leren van eerdere ervaringen? Om hier meer informatie over te geven worden 10 bijeenkomsten georganiseerd. Via onderstaande knop kunt u bekijken wanneer de steunpunten cultureel erfgoed van de provincies de voorlichtingsbijeenkomsten organiseren.

Voorlichtingsbijeenkomst Noord-Holland

Het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland organiseert dit jaar meerdere bijeenkomsten waar u vragen kunt stellen over kerkenvisies en het aanvragen van de decentralisatie-uitkering. Op de jaarlijks terugkerende regionale netwerkbijeenkomsten voor ambtenaren op 28 februari 2019 en 14 maart 2019 komt het onderwerp expliciet aan de orde (plaats en datum volgen binnenkort), en wij organiseren een aparte voorlichtingsbijeenkomst in september 2019. Met vragen of voor meer informatie kunt u terecht bij Reinier Mees via r.mees@mooinoord-holland.nl of 072-5204459.

Meer informatie over alle voorlichtingsbijeenkomsten
Dossier RCE: Toekomst religieus erfgoed
Aanvraagformulier decentralisatie-uitkering