Voorbeeldprojecten Noord-Holland

In 2017 is het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland gestart met het online documenteren van voorbeeldprojecten binnen de provincie Noord-Holland. Naast een uitbreiding van het aantal herbestemmingsprojecten is eind 2018 de reikwijdte van de voorbeeldenbank vergroot door het toevoegen een nieuwe categorie: energietransitieprojecten in het buitengebied. Het doel van de voorbeeldenbank is om medewerkers van de Noord-Hollandse gemeenten te ondersteunen bij vragen van initiatiefnemers over herbestemming of zonneweides, en ook om vakgenoten en andere geïnteresseerden te inspireren.

Verdieping

Naast de cultuurhistorie wordt per project het proces uitgelicht: wat waren de succesfactoren en struikelblokken? Ter conclusie worden er verschillende tips gegeven die voor gemeenten handig zijn voorafgaand aan het meedoen met een herbestemmingsproject of het vergunnen van een zonneweide. Alle projecten samen moeten uiteindelijk een overzichtelijke databank met herbestemmings- en energietransitievoorbeelden gaan vormen.

Voorbeeldproject herbestemming: de Ringersfabriek in Alkmaar
Voorbeeldproject zonneweides: Boekelerdijk in Alkmaar
Projecten 2018

Herbestemming

In 2018 zijn het Schooltje van Dik Trom (Etersheim), de Ringersfabriek (Alkmaar), een 18e eeuws langhuis (Oosterleek), de stolpen De Leeuwenhof (Heerhugowaard) en De Broedersbouw (Zuidoostbeemster), de forten Vuurtoreneiland (Durgerdam) en Fort K’IJK (Uitgeest), de Annakerk (Amstelveen) en Brouwerij de Werf (Enkhuizen) aan deze lijst toegevoegd.

Zonneweides in het landschap

In eerste instantie ligt de nadruk binnen deze categorie op zonneweides. Eind 2018 zijn daarom de zonneweides op vakantiepark de Krim (Texel) en bij Zon Boekelermeer (Alkmaar) op de website geplaatst. Begin 2019 volgen de Groene Hoek (Haarlemmermeer) en het zonnedak van Kloosterboer (Velsen).

Samenwerking

Herbestemming

Tekstschrijvers Isabel van Lent en Sophie van Ginneken hebben belangrijke betrokkenen geïnterviewd voor deze projecten. Voor de cultuurhistorische inleiding werken wij samen met Oneindig Noord-Holland. Architectuurfotograaf Ossip van Duivenbode is verantwoordelijk voor de begeleidende foto’s.

Zonneweides

De projecten zijn geselecteerd door Jandirk Hoekstra, Marlies van Diest en Peter de Ruyter, allen deskundig op het gebied van landschap, energietransitie en ruimtelijke vormgeving. Landschapsfotograaf Daniel Nicolas is het veld in gegaan om de zonneweides te fotograferen en Rosanne Bruinsma heeft de betrokkenen geïnterviewd en de teksten geschreven.

Ook voor 2019 zijn wij op zoek naar opvallende zonneweides en herbestemmingsprojecten binnen de provincie Noord-Holland die wij kunnen uitlichten. Wilt u een herbestemmingsproject aandragen of heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Reinier Mees via r.mees@mooinoord-holland.nl. Wilt u een zonneweide aandragen of heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Rosanne Bruinsma via r.bruinsma@mooinoord-holland.nl.

(Beeldverantwoording. Herbestemming: Ossip van Duivenbode. Zonneweides: Daniel Nicolas)

Deel dit artikel

Categorieën

Tags

Gerelateerde berichten

  • Gemeenten bevoegd gezag vergunningverlening bij archeologische rijksmonumenten

    Categorie: Archeologie

    Met inwerkingtreding van de Omgevingswet is de gemeente het bevoegd gezag bij zogeheten meervoudige aanvragen bij archeologische rijksmonumenten. Bijvoorbeeld in combinatie met een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit of een omgevingsplanactiviteit. Meestal gaat het om verstoring in de bodem van het archeologische monument.

  • Stille ruilverkaveling: historische verkavelingspatronen in het geding

    Categorie: Cultuurlandschap

    Watererfgoed is van belang voor de identiteit van Noord-Holland. Onderdeel van dat watererfgoed zijn historische waterstructuren, maar die zijn lang niet altijd beschermd. Onderzoek wijst uit dit erfgoed in onze provincie verdwijnt en dat er onvoldoende borging bij gemeenten.