Voorbeelden zonneveldenbeleid

Veel Nederlandse overheden ontwikkelen beleid voor zonnevelden; daarbij wordt met name gestuurd op locatie, ruimtelijke inpassing en draagvlak/participatie. Overheden willen grip houden op de energietransitie en de andere grote veranderingen/transities die hun weerslag hebben op het Nederlandse landschap. Het gebrek aan ruimte maakt zorgvuldig en meervoudig ruimtegebruik een noodzaak in het drukbevolkte Nederland en het ontwikkelen van beleid voor zonnevelden kan een belangrijke bijdrage leveren aan een gestructureerde en zorgvuldige energietransitie.

Er verschijnen veel beleidsstukken, handreikingen en andere instrumenten over dit thema. Waar kunt u welke informatie ophalen en inspiratie opdoen om zonneveldenbeleid te ontwikkelen voor uw gemeente? Het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland zet een aantal interessante uitgangspunten en handvatten uit een aantal geselecteerde (beleids)stukken voor u op een rij. Het Steunpunt zal dit stuk regelmatig actualiseren.

Voorbeelden zonneveldenbeleid

(Beeldverantwoording: Daniel Nicolas)