Vierkant achter de stolp 2.0

De stolpboerderij is een belangrijke identiteitsdrager van het Noord-Hollandse cultuurlandschap. Veel eigenaren van stolpen en andere bewoners van Noord-Holland staan achter de doelstelling van de provincie NoordHolland en de Boerderijenstichting ‘Vrienden van de stolp’ om de historische stolpen en hun karakteristieke erfinrichting te behouden, waar mogelijk in relatie tot hun omgeving, en te zoeken naar zinvolle, duurzame functies.

Bij het behoud en de herbestemming van leegkomende stolpboerderijen spelen gemeenten een centrale rol. Eigenaren en kopers die plannen hebben om hun stolp te renoveren, verbouwen of uit te breiden, komen bij de gemeente terecht. Het gesprek dat de gemeente daarop organiseert kan de kwaliteit van de planvorming in belangrijke mate beïnvloeden. Hoe eerder in het proces dat gesprek plaatsvindt, hoe beter.

Er is al veel onderzoek verricht naar het belang, het behoud en de ontwikkeling van de stolpen. In de bronnenlijst wordt een overzicht gegeven van een aantal belangwekkende recente onderzoeken en publicaties over de NoordHollandse stolpboerderij. Deze handreiking gaat dan ook slechts kort in op de geschiedenis
en verschijningsvorm van de stolp en op de noodzaak van behoud, en verwijst verder naar die eerdere publicaties. In het bijzonder zijn dat de handreiking ‘Vierkant achter de stolp’ uit 2007 en het rapport ‘Kansen voor de stolp in Noord-Holland’ uit 2015.

Een van de aanbevelingen uit dat laatste rapport om een model gemeentelijke stolpenbeleidsnota te ontwikkelen; de gedachte hierachter was dat de Provincie op die manier gemeenten kon ondersteunen bij het ontwikkelen van eenduidig, steekhoudend stolpenbeleid, voor nu én na de invoering van de Omgevingswet. Deze handreiking, opgesteld door het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland in samenwerking met de Boerderijenstichting Noord-Holland en de gemeente Drechterland, is de uitwerking van die aanbeveling.

(Beeld: Boerderijenstichting Noord-Holland)

Deel dit artikel

Categorieën

Tags

Gerelateerde berichten

 • Schrijf je nu in voor erfgoedmagazine ode

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Schrijf je nu in voor de nieuwste editie van ode en ontvang ode digitaal en/of in je brievenbus.

 • Afbeelding van een kasteel of buitenplaats

  Subsidies en fondsen voor monumenten

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Het Rijk, de provincie Noord-Holland, de Noord-Hollandse gemeenten én de monumenteneigenaren zelf hebben er belang bij dat een monument in goede onderhoudsstaat blijft. De verschillende overheden komen eigenaren van rijks-, provinciaal of gemeentelijk monumenten (en is sommige gevallen bijvoorbeeld ook beeldbepalende panden) om die reden met verschillende subsidies tegemoet.