Verslag: Rondetafelgesprek Noordelijk en Zuidelijk Duingebied 19 juni 2018

De provinciale archeologiegebieden herbergen een keur aan archeologische schatten, van de vroege prehistorie tot en met de nieuwe tijd. Begraven bronstijdlandschappen, akkers en nederzettingen uit de vroege middeleeuwen, kastelen, landhuizen, relicten van veldslagen en zelfs de Tweede Wereldoorlog maken deel uit van de archeologische rijkdom van het Noordelijk en Zuidelijk Duingebied.

Tijdens deze bijeenkomst werd een gesprek aangegaan over het beleid, de benutting en de beleving van de archeologie in het Noordelijk en Zuidelijk Duingebied. Hoe kan samenwerking van organisaties en instanties de kwaliteit van de provinciale archeologiegebieden versterken? Wat is de (meer)waarde van archeologie voor toerisme, ruimtelijke kwaliteit en identiteit?

Link naar verslag