Verslag: Rondetafelgesprek Noordelijk en Zuidelijk Duingebied 19 juni 2018

De provinciale archeologiegebieden herbergen een keur aan archeologische schatten, van de vroege prehistorie tot en met de nieuwe tijd. Begraven bronstijdlandschappen, akkers en nederzettingen uit de vroege middeleeuwen, kastelen, landhuizen, relicten van veldslagen en zelfs de Tweede Wereldoorlog maken deel uit van de archeologische rijkdom van het Noordelijk en Zuidelijk Duingebied.

Tijdens deze bijeenkomst werd een gesprek aangegaan over het beleid, de benutting en de beleving van de archeologie in het Noordelijk en Zuidelijk Duingebied. Hoe kan samenwerking van organisaties en instanties de kwaliteit van de provinciale archeologiegebieden versterken? Wat is de (meer)waarde van archeologie voor toerisme, ruimtelijke kwaliteit en identiteit?

Deel dit artikel

Categorieën

Tags

Gerelateerde berichten

  • Gemeenten bevoegd gezag vergunningverlening bij archeologische rijksmonumenten

    Categorie: Archeologie

    Met inwerkingtreding van de Omgevingswet is de gemeente het bevoegd gezag bij zogeheten meervoudige aanvragen bij archeologische rijksmonumenten. Bijvoorbeeld in combinatie met een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit of een omgevingsplanactiviteit. Meestal gaat het om verstoring in de bodem van het archeologische monument.

  • Benutten en beleven van archeologie

    Categorie: Archeologie

    De fundamenten van een kasteel die volledig onder de grond liggen, een opgraving die achter hekken plaats vindt of bijzondere vondsten, maar geen plek om ze te laten zien. Hoe maken gemeenten archeologie zichtbaar en beleefbaar?