Verslag: Inspiratiedag Archeologie 31 mei 2018

De Inspiratiedag Archeologie vond plaats op 31 mei in het archeologiehuis van Noord-Holland, Huis van Hilde met als voornaamste doel gemeenten te inspireren om archeologie breder onder de aandacht te brengen.

Na een korte inleiding van Yvette Burnier van het Steunpunt M&A Noord-Holland werd de Inspiratiedag Archeologie ingeleid door Jack van der Hoek, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Duurzaamheid, Bestuur en Cultuur. Hij ging vooral in op wat mensen vandaag de dag zo interessant vinden aan archeologie en hoe we hier op kunnen inspelen.

Link naar verslag