Impressie Toekomst Religieus Erfgoed Symposium Noord-Holland

In 2019 zijn in verschillende provincies voorlichtingsbijeenkomsten gehouden, waarbij geïnteresseerde gemeenten, kerkgenootschappen, erfgoedorganisaties en burgers informatie kregen over de mogelijkheid om een integrale lokale kerkenvisie op te stellen. In Noord-Holland was deze bijeenkomst onderdeel van het Toekomst Religieus Erfgoed Symposium, dat op 12 september in de herbestemde Cultuurkoepel Heiloo plaatsvond.

Het symposium werd vanuit provincie Noord-Holland georganiseerd, samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland. Het doel was vooral om de verschillende belanghebbenden op deze dag kennis te laten maken met elkaar en met elkaars ideeën.

Dit werd belicht tijdens het panelgesprek van dagvoorzitter Jeanneke Scholtens (contact) met Jaap Broekhuize (Protestantse Kerk Nederland), Paul Morel (Stadsherstel Amsterdam), Carolien Roozendaal (Gemeente Alkmaar), Charlotte Wentges (Bisdom Haarlem-Amsterdam) en in de verschillende thematische deelsessies die dag: Kerkenvisies, Onderhoud, Verduurzaming, Het nieuwe kerken, In en om de kerk, Herbestemming en Financiering.

Een overzicht van de sessies, de contactgegevens van de sessieleiders en de presentaties vindt u hier onder terug. Bekijk de resultaten van de Mentimeter-vragen die op deze dag aan de deelnemers zijn voorgelegd. De handreiking verduurzaming kerken, informatie over de regelingen en fondsen en over de Loods Herbestemming Monumenten van de provincie Noord-Holland vindt u hier.

Deelsessies en presentaties

Kerkenvisies
Een aantal gemeenten heeft in het verleden al kleinere of grotere kerkenvisies opgesteld. Andere gemeenten zijn onlangs gestart of staan op het punt om er mee te beginnen. Meer dan 50 gemeenten hebben inmiddels al een decentralisatie vergoeding hiervoor aangevraagd. Maar wat houdt een integrale kerkenvisie eigenlijk in? Wat is het doel van de kerkenvisie? En wat zijn de lessen van (pilot)gemeenten die eerder zo’n visie hebben opgesteld? Tijdens deze sessie laten wij opstellers van zo’n visie aan het woord en gaan wij met u in op bovenstaande vragen.

Contact met Jorien Kranendijk (RCE)
Contact met Reinier Mees (Steunpunt)

Onderhoud
Beheer en onderhoud zijn vaak een grote kostenpost. Kan dat efficiënter? De gemeente Hoorn en het kerkenplatform Hoorn gaan graag met u in gesprek over de voor- en nadelen van gezamenlijk onderhoud.

Verduurzaming
Stookkosten zijn een van de grootste kostenposten van kerken. Verduurzaming van kerken heeft daarom grote financiële voordelen. Het is echter ook ingewikkeld. Hoe pak je het efficiënt aan? Doen we de juiste dingen? OOM Advies heeft in opdracht van de provincie Noord-Holland een uitgebreide handleiding energie besparen voor kerken opgesteld.

Presentatie van Han van der Zanden
Contact met Han van der Zanden

Het nieuwe kerken (Onder voorbehoud)
In Nederland komt een heuse beweging van dorpskerken op gang. Kerken in kleine kernen krijgen toekomst, wanneer zij hun blik naar buiten richten en zich verbinden met wat er in hun dorp speelt. Hoe pak je deze rol als kerk op? Wat doe je wel en wat juist niet?

Presentatie van Jolanda Tuma
Contact met Jolanda Tuma

In en om de kerk
Religieuze gebouwen hebben vaak zeer bijzondere interieurs, fundamenten en graven die soms zelfs ouder zijn dan de kerk zelf. Hoe bescherm je deze onderdelen in en om de kerk. Hoe kun je deze onderdelen behouden bij een herbestemming? Graag gaan wij met u in gesprek over de mogelijkheden voor behoud en waar wij met elkaar op moeten letten, om deze waarden niet verloren te laten gaan.

Presentatie van Monica Dütting
Contact met Monica Dütting
Contact met Rob de Vries (DVUA)

Herbestemming
Een op de vijf kerken is geen kerk meer. Hoe gaan wij om met religieus erfgoed als de kerkelijke functie verdwijnt? Samen met de Loods Herbestemming van de provincie Noord-Holland nemen wij u mee langs de mogelijkheden en het proces. Hoe pak je dat aan, zo’n herbestemming?

Presentatie van Peter Oussoren
Contact met Peter Oussoren

Financiering
Een grote vraag bij monumenten is en blijft ‘Hoe gaan wij dat betalen?’. Tijdens deze sessie komen verschillende opties voorbij van lening, subsidie tot crowdfunding.

Contact met Mechel Mangelmans
Contact met Ernst van der Kleij (provincie Noord-Holland)

(Beeldverantwoording: Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland)