Toolbox voor gemeenten

Deze toolbox is ontwikkeld door Groen Kapitaal en de provincie Noord-Holland en is primair bedoeld voor gemeenten. Maar ook burgers en bedrijven kunnen inspiratie opdoen en informatie vergaren over het vergroenen van hun buurt of bedrijventerrein.

Gemeenten zijn belangrijke partners in het Nederlandse biodiversiteitsbeleid, zeker waar het aankomt op uitvoering. Dat komt doordat gemeenten met vrijwel alle aspecten rond de inrichting en het beheer van de openbare ruimte wel iets van doen hebben. Soms beleidsmatig-juridisch, vaak als partij bij de ontwikkeling en vaak ook in een beherende of uitvoerende rol.

Tenslotte hebben gemeenten ook een centrale positie doordat zij contact hebben en onderhouden met burgers, lokale organisaties, waterschap en provincie. Gemeenten kunnen daarom op ontelbare manieren – meestal samen met andere partijen – werken aan biodiversiteit. Dit kan in principe bij heel veel gemeentelijke functies en taken, maar centraal staan toch wel de gemeentelijke taken op het vlak van ruimtelijke planontwikkeling en stedelijk beheer (incl. waterbeheer).

GA NAAR DE TOOLBOX