Monumentenwijzer 

Deze monumentenwijzer (ontwikkeld door de provincie Noord-Holland) maakt u wegwijs in kennis, kansen, advies en financieringsmogelijkheden bij de provincie Noord-Holland.

Het monumentenbeleid is vastgelegd in het beleidskader Cultuur in Ontwikkeling 2017-2020. Deze wijzer licht het beleid toe. Daarbij staat in deze wijzer zoveel mogelijk informatie voor monumenteneigenaren en initiatiefnemers die een monument willen behouden.

Provinciale rol

Het monumentenbeleid van de Provincie richt zich vooral op restauratie en instandhouding, maar met alleen restauratie en onderhoud kunnen echter niet alle monumenten onderhouden en behouden worden, zeker niet als een monument leegstaat of zijn functie dreigt te verliezen. Om monumenten te kunnen behouden is een duurzame benutting noodzakelijk. Daarom zet de provincie Noord-Holland zich ook in voor herbestemming van monumenten.

GA NAAR DE MONUMENTENWIJZER