Themabijeenkomst Erfgoedteam 29 november 2017

Noord-Holland kent een aantal (provinciale) archeologische en cultuurhistorische monumenten en structuren. Voor een deel betreft het terreinen die zijn aangewezen vanwege hun archeologische waarden die nog in de ondergrond aanwezig zijn. Er zijn echter ook grotere structuren die de gemeentegrenzen overschrijden, zoals dijken en de Stelling van Amsterdam.

Tijdens deze bijeenkomst wilde het Erfgoedteam aan de orde brengen hoe de omgang met dergelijke provinciale structuren door gemeenten wordt ervaren, hoe de vertaling naar gemeentelijk beleid plaatsvindt en hoe de afweging van de cultuurhistorische en archeologische belangen versus de ontwikkelopgaven binnen de provincie Noord-Holland vormgegeven kunnen worden. Weten provincies en gemeenten wel wat grensoverschrijdende monumenten en structuren inhouden?

Download