Terugblik netwerkbijeenkomsten 2018

De vier netwerkbijeenkomsten waren een groot succes. De gemeenten die dit jaar als gastheer optraden waren Weesp, Bergen, Hollands Kroon en Hoorn. De bijeenkomsten bieden ambtenaren de mogelijkheid  om snel op de hoogte te raken van actuele thema’s. Naast de actualiteit in de regio, en de updates vanuit de provincie over het Erfgoedbeleid, kwamen ook algemenere onderwerpen als de Omgevingswet en de geactualiseerde Leidraad Landschap en Cultuurhistorie aan de orde.

Behandelde thema’s
Verder werd ingegaan op Erfgoed in MRA, Herbestemming, de omgeving van het monument, archeologie, monument, landschap en beleid rondom Buitenplaatsen, het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand, Herstelmaatregelen Natura 2000, in samenhang met archeologie en het gemeentelijk archeologiebeleid, Beleid en uitvoeringspraktijk rondom aardkundige monumenten en waarden, het magazine Schatrijk Wieringen, Omgevingswet en duurzaamheid bij monumenten. De mogelijkheid met elkaar te discussiëren en te vergelijken werd door de deelnemers zeer gewaardeerd.

Onder vindt u de verslagen van de bijeenkomsten:

Deel dit artikel

Categorieën

Tags

Gerelateerde berichten

  • Beknopt verslag Erfgoedteam: Erfgoed op de kaart

    Categorie: Gebouwd erfgoed

    Op woensdag 15 mei 2024 organiseerde het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland een online-Erfgoedteam over erfgoed in digitale kaartsystemen. In dit artikel delen we onze observaties, tips & tricks en goede voorbeelden uit de praktijk.

  • In beeld: Steunpunt Erfgoedteam: Op en rondom de hei

    Categorie: Gebouwd erfgoed

    Tijd voor onze favoriete excursie van ’t jaar: de lente-excursie van het Steunpunt! Dit keer bezoeken we moois op en rondom de hei tussen Hilversum en Laren. We spreken met elkaar af bij Station Hilversum, waar we ons niet uit het veld laten slaan door een klein lente-buitje.