• Leeslijst Jan Rouwendal

  Categorie: Gebouwd erfgoed

 • STARTBIJEENKOMST nieuwe subsidieregelingen Provincie Noord-Holland

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  In 2023 zet de provincie Noord-Holland 1,5 miljoen euro in voor twee nieuwe subsidieregelingen voor professionele cultuur- en erfgoedorganisaties. De subsidie is bedoeld voor innovatieve - of samenwerkingsprojecten. Het is de opvolger van de impulsregelingen uit 2022. Vanaf 1 april is het mogelijk om subsidie voor projecten aan te vragen via de website van de Provincie.

 • Houd je erfgoed levend

  Categorie: Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed

  Heb je een goed idee om immaterieel erfgoed door te geven? Voor het zichtbaarder maken, versterken, overdragen, behouden en borgen van Indisch en Moluks immaterieel erfgoed kun je tot en met juni 2024 een subsidie aanvragen.

 • Het effect van de coronacrisis op de erfgoedsector

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Voorafgaand aan de werksessies voor het Economisch Herstel en Duurzaamheid Fonds (EHDF) zette het Steunpunt via de Noord-Hollandse gemeenten een enquête uit om een eerste indruk te krijgen van de problematiek en de behoeften. Dit zijn de resultaten.

 • Versterken erfgoed en cultuur

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  De provincie Noord-Holland heeft 100 miljoen euro beschikbaar gesteld om de economische en maatschappelijke effecten als gevolg van de uitbraak van corona te verzachten. Het geld wordt de komende jaren gebruikt om 3 doelen te bereiken.

 • Deadline subsidieaanvraag kerkenvisie: 15 juni

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Het is nog steeds mogelijk een aanvragen in te dienen voor een decentralisatie-uitkering kerkenvisies. De deadline voor de septembercirculaire is 15 juni. Klik op de link voor meer informatie en uitleg over het belang van een kerkenvisie, juist in deze tijd.

 • Kerkenvisies Noord-Holland

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Vanaf dit jaar stelt Minister Ingrid van Engelshoven van OCW middelen beschikbaar om gemeenten te stimuleren om samen met kerkeigenaren en -beheerders en andere stakeholders een integrale kerkenvisie op te stellen.

 • Netwerkbijeenkomst: Broek op Langedijk

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed

  Op 16 april 2019 organiseerde het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland een netwerkbijeenkomst in Broek op Langedijk. Lees hier het verslag en bekijk de foto's.

 • Kanjerregeling voor grote rijksmonumenten

  Categorie: Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Er wordt €60 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld voor de restauratie, verduurzaming en het toegankelijk(er) maken van grote rijksmonumenten. Mei 2019 wordt er meer informatie over de regeling bekend.

 • Voorlichtingsbijeenkomsten kerkenvisies

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Meer informatie over de voorlichtingsbijeenkomsten kerkenvisies die worden georganiseerd door de provinciale steunpunten cultureel erfgoed.

 • Monumentenwijzer

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Deze monumentenwijzer maakt u wegwijs in kennis, kansen, advies en financieringsmogelijkheden bij de provincie Noord-Holland.

 • Subsidiemogelijkheid haalbaarheidsonderzoek en/of energiescan

  Categorie: Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Het doel van de regeling is om haalbaarheidsonderzoeken naar de herbestemming, gebruiks- en duurzaamheidstoepassingen van monumenten zonder woonfunctie, te stimuleren om leegstand te voorkomen.

 • 325 miljoen extra voor erfgoed

  Categorie: Archeologie, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Nu is het tijd om een volgende stap te zetten door gebouwen nieuw leven te geven, monumenten te verduurzamen en de toegankelijkheid van historische plekken te vergroten.

 • Wie wint de Duurzaam Erfgoedprijs 2018?

  Categorie: Duurzaamheid

  Provincie Noord-Holland - Eigenaren die duurzame technieken hebben toegepast of innovatieve ideeën hebben voor de verduurzaming van hun monument maken kans op de Duurzaam Erfgoedprijs 2018.

 • Subsidie voor toekomstbestendige winkelgebieden

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Provincie Noord-Holland - Vanaf maandag 16 april tot 31 december 2018 kunnen aanvragen worden gedaan voor de uitvoeringsregeling subsidie toekomstbestendige winkelgebieden.