• Afbeelding van uitgave Schatrijk

  SCHATRIJK Texel

  Categorie: Archeologie

  Onderzoek toont aan dat heel Texel vanaf de prehistorie bewoond moet zijn geweest – en hoe. De mens heeft het reliëfrijke landschap naar eigen hand gezet. Waar gemeenten in andere provinciale archeologiegebieden een gebied delen, ís gemeente Texel het archeologiegebied. Bijzondere vondsten en vindplaatsen worden uitgelicht in deze editie van SCHATRIJK.

 • Foto van Fort te Schans op Texel

  Presentatie Schatrijk Texel

  Datum: 20 december 2023

  De nieuwste Schatrijk komt uit! De archeologie van het eiland Texel, in artikelen, interviews en veel beeldmateriaal. Meld je aan voor de presentatie.

 • Verslag Uitreiking Schatrijk West-Friesland

  Categorie: Archeologie

  Op 23 maart 2023 werd de archeoglossy Schatrijk editie West-Friesland gepresenteerd in kasteel Radboud in Medemblik. Lees hier het verslag.

 • [Persbericht] West-Friese Archeologie bijeen in nieuwe Schatrijk

  Categorie: Archeologie

  Op donderdag 23 maart is archeoglossy Schatrijk West-Friesland gepresenteerd. De vele archeologische vindplaatsen van hoge kwaliteit uit de steentijd en bronstijd, het ontgonnen veengebied, de Westfriese Omringdijk en de steden langs de Zuiderzee zijn fenomenen om trots op te zijn. Ze worden uitgelicht in deze editie van SCHATRIJK.

 • SCHATRIJK West-Friesland

  Categorie: Archeologie

  Onder het groene agrarische landschap van West-Friesland ligt een bodemarchief verborgen dat gerust uniek genoemd mag worden. De vele archeologische vindplaatsen van hoge kwaliteit uit de steentijd en bronstijd, het ontgonnen veengebied, de Westfriese Omringdijk en de steden langs de Zuiderzee zijn fenomenen om trots op te zijn. Ze worden uitgelicht in deze editie van SCHATRIJK.

 • Presentatie archeoglossy SCHATRIJK Oer-IJ

  Categorie: Archeologie

  Op donderdag 4 november werd de nieuwe SCHATRIJK gepresenteerd. In deze SCHATRIJK staat provinciaal archeologiegebied het Oer-IJ centraal.

 • SCHATRIJK Oer-IJ

  Categorie: Archeologie

  De gemeenten Bergen, Beverwijk, Castricum, Uitgeest, Heemskerk, Zaanstad en Velsen maken deel uit van het bijzondere archeologiegebied het Oer-IJ. Onder de groene weiden gaat een bijzonder archeologiegebied schuil vol archeologische sporen van bedrijvigheid, watermanagement, strijd en religie. Sporen en vondsten uit dat verleden komen aan bod in de zesde SCHATRIJK.

 • Presentatie archeoglossy SCHATRIJK Gooi en Vechtstreek

  Categorie: Archeologie

  Op dinsdag 1 december werd de nieuwe archeoglossy SCHATRIJK Gooi en Vechtstreek gepresenteerd. Gedeputeerde van cultuur Zita Pels heeft de SCHATRIJK Gooi en Vechtstreek digitaal aangeboden aan de regio.

 • SCHATRIJK Gooi en Vechtstreek

  Categorie: Archeologie

  Het Gooi en de Vechtstreek zijn twee gebieden met prachtige landschappen. Maar de beide regio’s bevatten ook verborgen schatten: archeologische sporen en vondsten. Ze vertellen een deel van de geschiedenis van Noord-Holland, en zijn daarom aangewezen als provinciaal archeologiegebied.

 • Presentatie archeoglossy SCHATRIJK Gooi en Vechtstreek

  Datum: 01 december 2020

  Op dinsdag 1 december vindt de digitale overhandiging van de nieuwe archeoglossy SCHATRIJK Gooi en Vechtstreek plaats. Gedeputeerde van cultuur Zita Pels overhandigt middels een korte film de nieuwe SCHATRIJK aan de inwoners van deze twee archeologieregio's.

 • Archeoglossy Zuidelijk Duingebied

  Categorie: Archeologie

  Het gebied ten zuiden van het Noordzeekanaal blijkt al duizenden jaren intensief door mensen bewoond te worden. De prachtige en intrigerende voorwerpen die onze voorouders gebruikten en de sporen die ze nalieten in het Zuidelijk Duingebied staan centraal in de vierde uitgave van SCHATRIJK.

 • Presentatie archeoglossy SCHATRIJK Zuidelijk Duingebied

  Categorie: Archeologie

  Op woensdag 3 juli werd de nieuwe archeoglossy SCHATRIJK Zuidelijk Duingebied gepresenteerd. De nieuwe gedeputeerde cultuur Zita Pels overhandigde het magazine aan wethouders van Velsen, Bloemendaal en Zandvoort.

 • Uitreiking Archeoglossy SCHATRIJK Noordelijk Duingebied

  Categorie: Archeologie

  Op vrijdag 7 december werden de eerste exemplaren van nieuwe archeoglossy SCHATRIJK Noordelijk Duingebied overhandigd aan de wethouders van de gemeenten waarin dit provinciale archeologiegebied gelegen is.

 • Archeoglossy Noordelijk Duingebied

  Categorie: Archeologie

  Het duingebied tussen Camperduin en het Noordzeekanaal staat centraal in de derde editie van SCHATRIJK. Belangrijke thema’s: de oorlog van 1799, de linie van Beverwijk, buitenplaatsen, de Atlantikwall en het archeologisch onderzoek op het Hoogoventerrein.

 • Archeoglossy Wieringen

  Categorie: Archeologie

  De glossy geeft een goed overzicht van de kenmerken, verscheidenheid en rijkdom van de archeologie in de regio, en dient als inspiratiebron voor ontwikkelaars, ondernemers, beleidsmakers, en organisaties op het gebied van erfgoed, toerisme en recreatie.

 • Archeoglossy Waterland

  Categorie: Archeologie

  De glossy geeft een goed overzicht van de kenmerken, verscheidenheid en rijkdom van de archeologie in de regio, en dient als inspiratiebron voor ontwikkelaars, ondernemers, beleidsmakers, en organisaties op het gebied van erfgoed, toerisme en recreatie.

 • Schatrijk: de archeoglossy over Waterland

  Categorie: Archeologie

  Lees hier de archeoglossy over Waterland.

 • Schatrijk: de allereerste archeoglossy over Wieringen

  Categorie: Archeologie

  De allereerste archeoglossy over het voormalig eiland Wieringen.