Handreiking provinciale monumenten

De Handreiking provinciale monumenten gaat over het beleid en de procedures die betrekking hebben op provinciale monumenten en is bedoeld voor monumenteneigenaren en gemeenteambtenaren, zoals erfgoeddeskundigen en vergunningverleners.

Uit de provincie: Oneindig Noord-Holland interviewt monumenteneigenaren

Het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland biedt de komende tijd ruimte in haar nieuwsbrief voor projecten van bevriende organisaties uit het Erfgoednetwerk Noord-Holland. Deze keer de interviews van Oneindig Noord-Holland, dat zich richt op het toegankelijk maken van de geschiedenis voor een brede groep.

Provinciale monumenten: procedures en beleid

De afgelopen jaren is de provinciale monumentenlijst herijkt. Ter vervolg worden momenteel alle redengevende omschrijvingen geactualiseerd. Veel gemeenten hebben hier vragen over. Om onduidelijkheid rond de vergunningverlening te voorkomen werkt het Steunpunt aan een handout over het vigerende beleid en de geldende procedure.

Beleid op de Westfriese Omringdijk

Ondanks de vele initiatieven en de bekendheid van de Westfriese Omringdijk zijn de monumentale kwaliteiten van de dijk niet altijd goed geborgd in beleid en is de dijk ook niet altijd goed beleefbaar. Het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland ging samen met het hoogheemraadschap, de provincie en gemeenten op zoek naar oplossingen.

Ga naar de bovenkant