Protocol vondstmeldingen

Om gemeenten te ondersteunen bij het omgaan met vondstmeldingen heeft het Steunpunt het Protocol vondstmeldingen ontwikkeld.

Protocol Duinarcheologie

Het Protocol Duinarcheologie is een visuele vertaling van de omgangsregels met betrekking tot de archeologie in het duingebied.

Ga naar de bovenkant