• Negen tips voor samenwerking met erfgoedvrijwilligers

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Op woensdag 10 mei 2023 voerden we onder de vlag van het Erfgoedteam een open gesprek over de samenwerking tussen erfgoedmedewerkers en erfgoedvrijwilligers in de Noord-Hollandse gemeenten. Deelnemers waren dan ook grotendeels erfgoedambtenaren en (vertegenwoordigers van) erfgoedvrijwilligers. De opbrengst van het gesprek hebben we hieronder samengevat tot negen tips voor gemeenten en erfgoedvrijwilligers die willen samenwerken.

 • Leeslijst Ana Pereira Roders

  Categorie: Archeologie, Gebouwd erfgoed

  Leeslijst bij het artikel ‘Alles kan erfgoed zijn’ in de vierde ode

 • Scars of War: sporen van Tweede Wereldoorlog in het Gooi en op de Utrechtse Heuvelrug

  Categorie: Archeologie

  Burgerwetenschapsproject 'Scars of War' in het Gooi en de Utrechtse Heuvelrug is afgerond. Burgerwetenschappers verzamelden een hoge kwaliteit data over uniek en belangrijk archeologisch erfgoed. Lees hier meer!

 • Erfgoedteam: Erfgoedvrijwilligers

  Datum: 10 mei 2023

  Veel Noord-Hollandse erfgoedmedewerkers komen eerder handjes tekort dan dat ze tijd over hebben. De inzet van erfgoedvrijwilligers bij je werk kan veel toevoegen. Denk aan de organisatie van Open Monumentendag, erfgoededucatie, monumenteninventarisaties, toezicht of het leveren van input bij nieuw beleid. Tijdens dit erfgoedteam vragen we Noord-Hollandse erfgoedmedewerkers en -vrijwilligers om te vertellen over hun ervaringen. Wat zijn de voordelen en de nadelen, de succesverhalen en de valkuilen. Hoe zet je de erfgoedvrijwilliger in zijn kracht? Deze erfgoedteambijeenkomst is bij te wonen op uitnodiging.

 • Archeoloog in de klas

  Categorie: Archeologie

  Hoe breng je jongeren in aanraking met archeologie en erfgoed, en wat levert dat op? Marjolein van den Dries (Archeologisch museum Haarlem) ging met ons in gesprek. Aan de hand van het lesprogramma  ‘Archeoloog in de klas’ onderzoeken we wat je als gemeente op dit gebied kunt doen, met speciale aandacht voor de waarde van lokaal erfgoed voor educatie.

 • Scars of War: al 15.000 interessante locaties gespot – burgerwetenschapsproject precies halverwege

  Categorie: Archeologie

  Het burgerwetenschapsproject 'Scars of War' waarmee iedereen vanaf juli hoogtekaarten van de Utrechtse Heuvelrug en het Gooi kan afspeuren, leverde al 15.000 interessante locaties op. Lees hier het tussenverslag.

 • Verslag Erfgoedteam: Erfgoed en participatie

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  In maart 2022 organiseerde het Steunpunt Monumenten en Archeologie een Erfgoedteam over diversiteit en inclusiviteit in relatie tot erfgoedbeleid. Tijdens dit Erfgoedteam werd duidelijk dat er behoefte is aan ondersteuning bij het organiseren van erfgoedparticipatie. Met: Michaela Hanssen en Lorna Cruickshanks. Lees hier het verslag en kijk de uitzending terug.

 • Iedereen kan meedoen: Scars of War brengt militair erfgoed WOII van de Utrechtse Heuvelrug en het Gooi in kaart

  Categorie: Archeologie

  Het Citizen science project 'Scars of War' is gestart. Iedereen mag meespeuren naar archeologische sporen uit de Tweede Wereldoorlog, zoals bomkraters en loopgraven. Het onderzoeksgebied strekt vanaf de Utrechtse Heuvelrug tot in het Gooi.

 • Interview met Steven Kalverdijk (de BUCH) over het adviesrapport van de Raad voor Cultuur: ‘Archeologie bij de tijd’

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed

  In februari 2022 presenteerde de Raad voor Cultuur het veelbesproken rapport ‘Archeologie bij de tijd’. We gaan in gesprek met de spil van het bestel; de gemeente.

 • Citizen science project ‘Scars of War’ van start

  Categorie: Archeologie

  Binnenkort start Citizen science project 'Scars of War', waarbij vrijwilligers meespeuren naar archeologische sporen uit de Tweede Wereldoorlog, zoals bomkraters en loopgraven. Het onderzoeksgebied strekt tot in het Gooi.

 • Erfgoedteam: Erfgoed en participatie

  Datum: 09 maart 2022

  In gesprek met Michaela Hanssen, programmamanager Erfgoed & Participatie (Faro RCE) en Lorna Cruickshanks (Erfgoedacademie/RCE). Wat is participatie in het licht van Faro en hoe gaan Erfgoedpartipatielabs in de praktijk?

 • Publicatie ‘Participatie en omgevingskwaliteit’ (2018)

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed

 • Presentatie archeoglossy SCHATRIJK Oer-IJ

  Categorie: Archeologie

  Op donderdag 4 november werd de nieuwe SCHATRIJK gepresenteerd. In deze SCHATRIJK staat provinciaal archeologiegebied het Oer-IJ centraal.

 • Verslag Erfgoedteam: Vondstmeldingen in de gemeentelijke praktijk

  Categorie: Archeologie

  Op donderdag 20 augustus 2020 stond het Erfgoedteam in het teken van vondstmeldingen en wat dit in de praktijk betekent voor gemeenten. Lees hier het volledige verslag.

 • Presentatie archeoglossy SCHATRIJK Gooi en Vechtstreek

  Categorie: Archeologie

  Op dinsdag 1 december werd de nieuwe archeoglossy SCHATRIJK Gooi en Vechtstreek gepresenteerd. Gedeputeerde van cultuur Zita Pels heeft de SCHATRIJK Gooi en Vechtstreek digitaal aangeboden aan de regio.

 • Oproep: Dien de meest inspirerende archeologische vindplaatsen in uw gemeente in als inspiratie voor een poëziewedstrijd!

  Categorie: Archeologie

  Oproep: Dien de meest inspirerende archeologische vindplaatsen in uw gemeente in als inspiratie voor een poëziewedstrijd!

 • De ‘Faro-benadering’ van erfgoed

  Categorie: Omgevingswet

  Bij twee bijzondere projecten is sprake van een ‘Faro benadering’, want ze gaan over het maatschappelijke belang van erfgoed. Het erfgoed is de aanleiding tot samenzijn en draagt hierdoor bij aan het sociale welzijn van de betrokkenen. Zij voelen zich verantwoordelijk voor het erfgoed en dragen in belangrijke mate bij aan het voortbestaan ervan.

 • De waarde van waardering

  Categorie: Omgevingswet

  Ruimtelijke transformaties gaan niet alleen over veranderingen in de ruimtelijke omgeving; ze betekenen ook een verandering in de geschiedenis, de verhalen, betekenissen en de waardering van een plek. Daarom is het belangrijk om bij het opstellen van visies, die uiteindelijk leiden tot ruimtelijke plannen, die verhalen te kennen en te weten waar inwoners waarde aan hechten.

 • Erfgoed en participatie, echt mensenwerk

  Categorie: Omgevingswet

  Participatie is een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet. Met hun grote lokale kennis en netwerken zullen erfgoedverenigingen naar verwachting dan ook meer betrokken worden bij ruimtelijke plannen. We vroegen Jaap Verschoor hoe hij tegen die verantwoordelijkheid van erfgoedverenigingen aankijkt.

 • Participatie en erfgoed in de Omgevingswet

  Categorie: Omgevingswet

  De manier waarop men voldoet aan de participatieplicht is in de Omgevingswet niet vastgelegd. Dit geeft stof tot nadenken, want er zijn verschillende manieren waarop participatie vormgegeven kan worden.

 • Verslag Netwerkbijeenkomst Hilversum

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Op 12 maart 2020 organiseerden we de tweede netwerkbijeenkomst van het jaar in Hilversum. Hier lees je het verslag, kun je de presentaties bekijken, zie je de foto's en vind je relevante links en aanvullende informatie.

 • Verslag Netwerkbijeenkomst Alkmaar

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Op 11 februari 2020 organiseerden we de eerste netwerkbijeenkomst van het jaar in Alkmaar. Hier lees je het verslag, kun je de presentaties bekijken, zie je de foto's en vind je relevante links en aanvullende informatie.

 • Participatie en erfgoed als basisingrediënten voor een omgevingsvisie. Enkele tips en voorbeelden

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Nancy Arkema schreef voor ons een blog over participatie en erfgoed in de Omgevingswet. Onder meer komen er een aantal voorbeelden aan bod van instrumenten die je kunt inzetten en twee uitgewerkte praktijkvoorbeelden.

 • Onderzoek naar de omgang van gemeenten met particuliere vondstmeldingen

  Categorie: Archeologie

  Gemeenten hebben er belang bij om het archeologische beeld in hun gemeente zo compleet mogelijk te maken. Hierdoor kunnen ze hun wettelijke taak als hoeders van erfgoed beter uitvoeren. Particuliere vondstmeldingen kunnen een goede aanvulling vormen op het reeds bekende archeologische erfgoed.

 • Verslag Community Archaeology

  Categorie: Archeologie

  Op dinsdag 5 november organiseerden we de bijeenkomst Community Archaeology. Tijdens deze bijeenkomst werd verteld en gediscussieerd over de mogelijkheden om archeologie breder binnen gemeenten in te zetten. Lees hier het verslag.

 • Verslag gebiedsbiografie en de Omgevingswet

  Categorie: Cultuurlandschap, Omgevingswet

  Op dinsdag 15 oktober organiseerde het Steunpunt een bijeenkomst over de gebiedsbiografie als basis voor de omgevingsvisie. Lees hier het verslag en bekijk de presentaties.

 • Community Archaeology

  Categorie: Archeologie

  Het verleden is van iedereen en de moeite waard om te leren kennen. Archeologen zoeken daarom naar manieren waarop ze hun kennis over dat verleden kunnen delen en er zoveel mogelijk mensen bij kunnen betrekken. Vanuit die gedachte is community archaeology ontstaan.

 • Community Archaeology

  Datum: 05 november 2019

  Hoe zorg je als gemeente voor een breder draagvlak voor archeologisch beleid? Op 5 november organiseert het Steunpunt hierover de bijeenkomst Community Archaeology.

 • Historische verenigingen, ambtenaren en de Omgevingswet

  Categorie: Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Op 27 mei bracht het Steunpunt historische verenigingen en ambtenaren samen bij een bijeenkomst over de Omgevingswet. Lees hier het verslag.

 • De gebiedsbiografie in de praktijk

  Categorie: Cultuurlandschap, Omgevingswet

  Een analyse van de praktische toepassing (als onderdeel van de omgevingsvisie) van het concept Biografie van het landschap. Met voorbeelden uit Stichtse Vecht en Haarlem.

 • Expertmeeting: Erfgoed in de Omgevingswet

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Omgevingswet

  Hoe kun je als gemeente zorgen dat je erfgoedbeleid goed in elkaar steekt als de Omgevingswet in 2021 van kracht wordt? Welke aspecten van de wet verdienen het komende jaar het meest onze aandacht?

 • Dag van de Herbestemming en A&O Dag

  Categorie: Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Het Steunpunt belichtte ingewikkelde vraagstukken binnen de erfgoedwereld op de Dag van de Herbestemming en de A&O Dag. In 2019 praten we verder met professionals en andere erfgoedliefhebbers.

 • Dag van de Herbestemming 2018

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Het Steunpunt organiseerde op donderdag 20 september 2018 de Dag van de Herbestemming. Wat leverde deze dag op?

 • De gelijksprekende echo van Muiderberg

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap

  "Het is verbazingwekkend dat zo’n klein bos zoveel commotie kan veroorzaken". Lees hier het verhaal over het Echobos ten westen van de Brink in Muiderberg.