• Werksessie tijdens bijeenkomst Samen Slimmer

  Werksessies Omgevingswet

  Categorie: Omgevingswet

  Het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland organiseert werksessies Omgevingswet en Erfgoed voor gemeenten. In vaste groepjes met drie tot vier gemeenten worden ervaringen uitgewisseld over erfgoed in relatie tot de Omgevingswet. Wil je met jouw gemeente ook meedoen?

 • Afbeelding handreiking Het Bijzonder Provinciaal Landschap; het BPL nader bekeken

  Handreiking: Het Bijzonder Provinciaal Landschap

  Categorie: Cultuurlandschap, Omgevingswet

  Vrijwel elke Noord-Hollandse gemeente heeft er mee te maken: het Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL). Wij schreven een korte handreiking over de mogelijkheden binnen een BPL, welke verantwoordelijkheid dit voor gemeenten met zich meebrengt en hoe deze gebieden geborgd kunnen worden in het omgevingsplan.

 • Cultureel erfgoed is onlosmakelijk verbonden met omgevingskwaliteit

  Categorie: Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Op 15 juni organiseerde het Steunpunt Monumenten en Archeologie voor de tweede keer de bijeenkomst Samen Slimmer. Joske Poelstra en Bas Schout gaven tijdens de middag een presentatie over het belang van erfgoed en omgevingskwaliteit in het omgevingsplan.

 • [Persbericht] Lancering vierde editie erfgoedmagazine ode

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Op donderdagmiddag 15 juni 2023 lanceerde het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland tijdens het symposium Samen Slimmer op het Marineterrein in Amsterdam de vierde editie van erfgoedmagazine ode.

 • Masterclass: Groen erfgoed in de Omgevingswet

  Categorie: Cultuurlandschap, Omgevingswet

  Kijk hier de masterclass van 27 maart 2023 terug. De masterclass gaat over onze nieuwste handreiking Groen erfgoed in de Omgevingswet.

 • Samen Slimmer 2023: Het omgevingsplan

  Datum: 15 juni 2023

  Donderdagmiddag 15 juni organiseren wij wederom een interessante en vooral praktische bijeenkomst over werken in de Omgevingswet. Dit jaar zoomen we in op het omgevingsplan en lanceren we de vierde editie van erfgoedmagazine ode.

 • De landgoederenzone langs de kust van Holland in het omgevingsplan

  Categorie: Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Hoe borg je de cultuurhistorische waarden van een landgoed in het omgevingsplan? En wat als dat landgoed deel uitmaakt van een grensoverschrijdende landgoederenzone, met kilometers lange lanen en zichtlijnen? Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland en Erfgoedhuis Zuid-Holland hebben samen een eerste handreiking ontwikkeld om tot antwoorden te komen.

 • Presentatie handreiking De landgoederenzone langs de kust van Holland in het omgevingsplan

  Datum: 31 mei 2022

  Presentatie handreiking De landgoederenzone langs de kust van Holland in het omgevingsplan met werksessies in de Keukenhof.

 • Een vervolg op kerkenvisies

  Datum: 03 maart 2022

  Drie sprekers over ambities in kerkenvisies én over de praktische uitvoering hiervan. Daarna kan je kiezen uit één van de drie werksessies.

 • Van kerkenvisie naar omgevingsplan. Handreiking voor Noord-Hollandse gemeenten

  Categorie: Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Deze handreiking geeft een eerste inzicht in de manier waarop kerkenvisie en omgevingsplan aan elkaar gekoppeld kunnen worden: van kerkenvisie naar omgevingsplan. Lees hem nu hier.

 • Netwerk voor nieuwe erfgoedprofessionals

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Het Netwerk voor Nieuwe Erfgoedprofessionals is bedoeld voor nieuwe erfgoedmedewerkers die het gemeentelijk erfgoedveld aan het verkennen zijn. Wij brengen starters in de erfgoedsector samen zodat zij ervaringen kunnen delen en nieuwe kennis kunnen opdoen. Onze Syllabus 2021 is nu hier downloaden.

 • Masterclass: Erfgoed in het omgevingsplan (deel 2)

  Categorie: Omgevingswet

  Kijk hier de masterclass van 23 november 2021 over erfgoed in het omgevingsplan terug. De masterclass werd georganiseerd door Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland.

 • Werksessie kerkenvisies en omgevingsplan

  Datum: 16 september 2021

  Wil je meedenken over dit onderwerp? Neem dan contact op via info@steunpuntcultureelerfgoednh.nl.

 • Cultureel erfgoed in het omgevingsplan

  Categorie: Omgevingswet

  Cultureel erfgoed biedt kansen, oplossingen en meerwaarde voor allerlei vraagstukken in de leefomgeving. Het gaat daarbij niet meer alleen om de monumenten, maar ook om het verhaal, de ruimtelijke en sociale context en de integratie met andere beleidsterreinen. De verschuiving van objectgericht naar breder en meer integraal erfgoedbeleid zal de komende jaren haar neerslag vinden in de nieuwe omgevingsplannen van gemeenten.

 • Verslag Erfgoedteam: Archeologie in de Omgevingswet

  Categorie: Archeologie, Omgevingswet

  Op donderdag 12 november vond het Erfgoedteam Archeologie in de Omgevingswet plaats. Marjolein Kerkhof van Archeologie Delft en Femke Hogeboom van de Omgevingsdienst Utrecht deelden hun ervaringen en tips.

 • Vier acties om archeologisch erfgoed beter te beschermen onder de Omgevingswet

  Categorie: Archeologie, Omgevingswet

  De Omgevingswet komt eraan! Met onderstaande acties zorg je ervoor dat een goede omgang met archeologie stevig verankerd is in het proces.

 • De VraagBaak

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  In de LinkedIn groep 'Archeologie, Omgevingswet en kwaliteit leefomgeving' delen we kennis, ideeën en best practices op het snijvlak van archeologie en de Omgevingswet. In deze nieuwe rubriek ‘De Vraagbaak’ willen wij vragen aan de orde laten komen over archeologie in  relatie tot de omgevingswet.

 • Archeologie visualiseren met kwaliteit?

  Categorie: Archeologie, Omgevingswet

  Archeologie kan dienen als inspiratiebron bij het inrichten van de openbare ruimte. Maar hoe zorg je daarbij voor kwaliteit en een goed ontwerp?

 • Provinciale stolpenstructuren in het omgevingsplan: wat en hoe ?

  Categorie: Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  De stolpboerderij is misschien wel de meest kenmerkende gebouwtype van onze provincie. Maar stolpboerderijen staan nooit op zichzelf. De geactualiseerde Leidraad Landschap en Cultuurhistorie heeft voor het eerst stolpenstructuren benoemd, omschreven en planologisch verankerd. Maar waar hebben we het dan over en wat moeten gemeenten daarmee? Het Steunpunt ontwikkelde een filmpje over stolpenstructuren en schreef een artikel om gemeenten op weg te helpen.

 • Erfgoed in de Omgevingsvisie: Inzichten en handige tips. Handreiking voor Noord-Hollandse gemeenten

  Categorie: Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed, Niet gecategoriseerd, Omgevingswet

  Steeds meer gemeenten maken werk van de Omgevingswet. Sommige gemeenten hebben al een omgevingsvisie opgesteld, maar de meeste gemeenten beginnen daar nu mee. In dit artikel kun je lezen hoe je erfgoed goed kan borgen in de omgevingsvisie en kan controleren of de omgevingsvisie aan de juridische plichten voldoet.