Netwerkbijeenkomst: netwerken in corona tijd GEANNULEERD

De netwerkbijeenkomst van 11 februari is komen te vervallen. De onderwerpen die voor deze dag waren geagendeerd, worden verplaatst naar een ander moment. Wij hopen u binnenkort weer te mogen ontvangen bij een van onze bijeenkomsten.

Verslag Erfgoedteam: Verduurzaming monumenten(beleid)

Nederland staat voor een grote opgave om de CO₂-uitstoot aanzienlijk terug te brengen. Dat heeft ook impact op ons erfgoed. Energiebesparende maatregelen voor monumenten dragen bij aan het gebruik en daarmee de instandhouding van monumenten, maar vragen tevens om een goede afweging tussen het duurzaamheidsbelang en het ‘monumentenbelang’. Lees hier het verslag van het Erfgoedteam van 10 december 2020 over dit onderwerp.

Masterclass: Dakbedekking en goten

Kijk hier de masterclass van 9 november 2020 over dakbedekking en goten terug. De masterclass werd georganiseerd door Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland in samenwerking met Monumentenwacht Noord-Holland.

Masterclass: Gevelmetselwerk, voegwerk en natuursteen

Kijk hier de masterclass van 2 november 2020 over gevelmetselwerk, voegwerk en natuursteen terug. De masterclass werd georganiseerd door Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland in samenwerking met Monumentenwacht Noord-Holland.

Verduurzaming van een monument

Steeds meer mensen streven naar een duurzame leefstijl en daar hoort een duurzame woning en werkplek bij. Dit geldt ook voor monumenteneigenaren. Zij staan voor een extra uitdaging, want hoe maak je een monument duurzaam en behoud je tegelijk het bijzondere karakter? Voor gemeenten is het de vraag hoe een verduurzaming van een monument het beste begeleid kan worden.

De naoorlogse school als aantrekkelijk erfgoed

Duizenden naoorlogse schoolgebouwen dreigen te worden gesloopt. Dat is ongewenst, want zo gaat waardevol onderwijserfgoed verloren. Het is ook onnodig. Deze jong historische scholen kunnen uitstekend worden aangepast aan het gebruik van de toekomst. ‘De Molenwiek Dalton’ in Haarlem laat zien hoe het kan.

Verduurzamende beleidsinstrumenten

Om de gewenste verduurzaming van onze monumentenvoorraad te halen – een gemiddelde CO2-reductie van 40% in 2030 en van 60% in 2040 – moet er actie ondernomen worden. Ter ondersteuning van de gemeente bij het ontwikkelen van stimulerend beleid voor het verduurzamen zijn er nu twee nieuwe hulpmiddelen: de ‘Gereedschapskist duurzaam erfgoed’ en de ‘Toolbox Duurzaamheid & Ruimtelijke Kwaliteit’.

Ga naar de bovenkant