• Steven Slabbers: Geef het water de ruimte

  Categorie: Cultuurlandschap

  Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) Steven Slabbers is bijna aan het einde van zijn termijn als adviseur. Hij sluit zijn tijd als PARK af met de oplevering van het advies ‘Leven met het water NH’, gericht aan het college van Gedeputeerde Staten en de Waterschappen.

 • Eerste beeld van de klimaatrisico’s voor erfgoed

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Wat betekenen hitte, droogte en wateroverlast voor ons cultureel erfgoed? Om antwoord te krijgen op die vragen heeft de provincie onderzoek gedaan naar de klimaatrisico’s voor het erfgoed in Noord-Holland. De resultaten zijn aangegeven op een digitale kaart die de basis is voor verder onderzoek.

 • Verslag Erfgoedteam: Zomerexcursie Amstelscheg

  Categorie: Cultuurlandschap, Duurzaamheid

  Op woensdag 22 juni 2022 vond de jaarlijkse zomerexcursie van het Erfgoedteam wederom in de open lucht plaats. Dit jaar brachten wij op de fiets een bezoek aan het prijswinnende Bijzonder Provinciaal Landschap de Amstelscheg en Ouderkerk aan de Amstel, waar thema’s als klimaatadaptatie, gebouwd erfgoed en (Joods) funerair erfgoed samen komen. We stonden op verschillende plekken stil bij actuele ontwikkelingen in het landschap en wat die betekenen voor het behoud van erfgoed en de erfgoedbeleving.

 • Terugblik: Landschapstalks 2022

  Categorie: Cultuurlandschap, Duurzaamheid

  De zonovergoten Landschapstalks 2022 waren een succes. In de laatste week van april bezochten het Steunpunt  Monumenten & Archeologie Noord-Holland en Ode aan het Landschap NH vier bijzondere plekken. Op deze plekken van ontwikkeling voerden we discussie en vierden we het landschap.

 • Waterberging Drachterveld: cultuurhistorie, recreatie en klimaatadaptatie

  Categorie: Cultuurlandschap

  De combinatie van de opslag van water, recreatie en cultuurhistorie maakt Drachterveld tot een integraal project en dit is helemaal in lijn met de Via Parijs, een ontwerpverkenning van het College van Rijksadviseurs over hoe Nederland op een aantrekkelijke wijze klimaatneutraal- en adaptief kan worden.

 • Verslag Erfgoedteam: Zomerexcursie Haarlem

  Categorie: Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Op donderdag 24 juni 2021 vond de jaarlijkse zomerexcursie van het Erfgoedteam plaats in de open lucht. Dit jaar brachten wij op de fiets een bezoek aan Haarlem: een gemeente waar op het gebied van archeologie, gebouwd erfgoed en cultuurlandschap heel veel gebeurt.

 • Verslag Erfgoedteam: Erfgoed en klimaatadaptatie

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Steeds meer gemeenten kampen met zowel droogte als wateroverlast. De kans daarop neemt toe door de klimaatveranderingen en verstedelijking. Dit vraagt om oplossingen om het overtollige water tegen te houden bij hogere pieken, op te kunnen slaan tijdens droge perioden en beter af te kunnen voeren in nattere perioden.

 • Waarom kunnen historische wijken nog niet van het gas af?

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Wat is de betekenis van de gemeentelijke transitie-visies warmte voor historische wijken, moeten deze wijken ook op korte termijn van het gas af? Het Servicepunt Duurzame Energie Noord-Holland en het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland leggen uit wat wel en niet mogelijk en wenselijk is.

 • Archeologie geeft je een warm gevoel!

  Categorie: Archeologie, Duurzaamheid

  Weg met het aardgas, lang leve de aardwarmte! Een positieve ontwikkeling voor de toekomst van onze planeet. Minder aardgas, minder CO2 en daardoor uiteindelijk minder broeikaseffect. Tegelijkertijd bestaan er ook zorgen. Zorgen dat we in ons nobele streven om de planeet te redden en daarmee onze toekomst, te weinig oog hebben voor het verleden.