Een vervolg op kerkenvisies

Drie sprekers over ambities in kerkenvisies én over de praktische uitvoering hiervan. Daarna kan je kiezen uit één van de drie werksessies.

Handreiking van kerkenvisie naar omgevingsplan

[Publicatie] Onze nieuwe handreiking is verschenen! Deze handreiking geeft een eerste inzicht in de manier waarop kerkenvisie en omgevingsplan aan elkaar gekoppeld kunnen worden: van kerkenvisie naar omgevingsplan. Lees hem nu hier.

Deadline subsidieaanvraag kerkenvisie: 15 juni

Het is nog steeds mogelijk een aanvragen in te dienen voor een decentralisatie-uitkering kerkenvisies. De deadline voor de septembercirculaire is 15 juni. Klik op de link voor meer informatie en uitleg over het belang van een kerkenvisie, juist in deze tijd.

Herbestemming: Grote Kerk – Hoorn

Al dertig jaar lang staat de Grote Kerk ‘in de weg’, middenin het centrum van Hoorn. Nu wordt het gesloten en ietwat bedompte gebouw getransformeerd tot een open en gastvrije plek: een hotel, restaurants en mogelijk een bierbrouwer en kaasmakerij moeten het plein weer tot leven wekken.

Impressie Toekomst Religieus Erfgoed Symposium

Op 12 september organiseerde het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland samen met provincie Noord-Holland en de RCE het Toekomst Religieus Erfgoed Symposium. Dit is de impressie en u vindt hier de presentaties terug van de sprekers.

Visie op religieus erfgoed

Hoe geven we onze kerkgebouwen een duurzame toekomst? In dit artikel geeft Frank Strolenberg (RCE) achtergrondinformatie over het religieuze landschap van Noord-Holland en beschrijft hij wat de nationale kerkenaanpak zou kunnen betekenen voor gemeenten en kerkeigenaren.

Kerkenvisies Noord-Holland

Vanaf dit jaar stelt Minister Ingrid van Engelshoven van OCW middelen beschikbaar om gemeenten te stimuleren om samen met kerkeigenaren en -beheerders en andere stakeholders een integrale kerkenvisie op te stellen.

Netwerkbijeenkomst: Broek op Langedijk

Op 16 april 2019 organiseerde het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland een netwerkbijeenkomst in Broek op Langedijk. Lees hier het verslag en bekijk de foto's.

Netwerkbijeenkomst: Bloemendaal

Wat te doen met Jong Archeologisch Erfgoed? Lees hier het verslag over de netwerkbijeenkomst te Bloemendaal over dit vraagstuk.

Ga naar de bovenkant