Een vervolg op kerkenvisies

Drie sprekers over ambities in kerkenvisies én over de praktische uitvoering hiervan. Daarna kan je kiezen uit één van de drie werksessies.

Handreiking van kerkenvisie naar omgevingsplan

[Publicatie] Onze nieuwe handreiking is verschenen! Deze handreiking geeft een eerste inzicht in de manier waarop kerkenvisie en omgevingsplan aan elkaar gekoppeld kunnen worden: van kerkenvisie naar omgevingsplan. Lees hem nu hier.

Impressie Toekomst Religieus Erfgoed Symposium

Op 12 september organiseerde het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland samen met provincie Noord-Holland en de RCE het Toekomst Religieus Erfgoed Symposium. Dit is de impressie en u vindt hier de presentaties terug van de sprekers.

Visie op religieus erfgoed

Hoe geven we onze kerkgebouwen een duurzame toekomst? In dit artikel geeft Frank Strolenberg (RCE) achtergrondinformatie over het religieuze landschap van Noord-Holland en beschrijft hij wat de nationale kerkenaanpak zou kunnen betekenen voor gemeenten en kerkeigenaren.

Ga naar de bovenkant