• Erfgoedteam: Jong Archeologisch Erfgoed (1750-1950)

    Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Omgevingswet

    Het Steunpunt organiseerde op donderdag 14 februari een themabijeenkomst Jong Archeologisch Erfgoed (1750-1950): omgang met stellingen en linies. Een verslag.

  • Workshop Leidraad Landschap en Cultuurhistorie Hoogheemraadschap

    Categorie: Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

    Het Steunpunt organiseerde in samenwerking met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de provincie een bijeenkomst over de integratie van landschap en erfgoed in de ruimtelijke planvorming binnen het waterbeheer. Een beeldverslag.