• Expertmeeting: Erfgoed in de Omgevingswet

    Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Omgevingswet

    Hoe kun je als gemeente zorgen dat je erfgoedbeleid goed in elkaar steekt als de Omgevingswet in 2021 van kracht wordt? Welke aspecten van de wet verdienen het komende jaar het meest onze aandacht?