Verslag Erfgoedteam: Behoud van monumentale interieurs

Op 9 december vond het laatste Erfgoedteam (én netwerkbijeenkomst) van dit jaar plaats op het bijzondere landgoed Huis de Trompenburgh. We bespraken het belang van het behoud van monumentale interieurs op een passende plek: in een indrukwekkend monumentaal interieur in restauratie. Kijk hier ons videoverslag terug met tips & tricks van de interieurexperts!

Erfgoedteam én netwerkbijeenkomst: Behoud monumentale interieurs

Het laatste Erfgoedteam van 2021 combineren wij dit jaar met de netwerkbijeenkomst, vanwege het belang van het onderwerp en vanwege de bijzondere locatie: Huis De Trompenburgh. Op deze bijzondere buitenplaats uit 1672 gaan we in gesprek over de rol van de erfgoedambtenaar bij het behoud van monumentale interieurs.

Verslag Erfgoedteam: Diversiteit en inclusiviteit in gemeentelijk erfgoedbeleid

In dit erfgoedteam over diversiteit en inclusiviteit in gemeentelijk beleid, gingen wij in gesprek met Noord-Hollandse erfgoedambtenaren over het belang van een bredere, inclusieve blik op erfgoed en over bewustzijn over het eigen perspectief naar aanleiding van presentaties van socioloog Frans Soeterbroek en historicus Dineke Stam.

Verslag Erfgoedteam: Zomerexcursie Haarlem

Op donderdag 24 juni 2021 vond de jaarlijkse zomerexcursie van het Erfgoedteam plaats in de open lucht. Dit jaar brachten wij op de fiets een bezoek aan Haarlem: een gemeente waar op het gebied van archeologie, gebouwd erfgoed en cultuurlandschap heel veel gebeurt.

Verslag Erfgoedteam: Werkdruk bij de erfgoedambtenaar

In dit Erfgoedteam over de werkdruk bij de erfgoedambtenaar gingen wij in gesprek met erfgoedambtenaren van de verschillende gemeenten in Noord-Holland. Over de werkdruk die zij wel/niet ervaren en hoe zij een balans weten te vinden tussen de basistaken en de politieke waan van de dag.

Verslag Erfgoedteam: Erfgoed en klimaatadaptatie

Steeds meer gemeenten kampen met zowel droogte als wateroverlast. De kans daarop neemt toe door de klimaatveranderingen en verstedelijking. Dit vraagt om oplossingen om het overtollige water tegen te houden bij hogere pieken, op te kunnen slaan tijdens droge perioden en beter af te kunnen voeren in nattere perioden.

Netwerk voor erfgoedprofessionals

We smeden een nieuw netwerk van beginnende erfgoedprofessionals. Op 15 juni is de volgende bijeenkomst georganiseerd om elkaar te leren kennen en kennis uit te wisselen. Thema: cultuurlandschap.

Ga naar de bovenkant