Erfgoedteam: Beginnen bij de A van Archeologie

Om archeologie en ontwikkelingen goed te verenigen, is het belangrijk om het onderwerp zo vroeg mogelijk ter tafel te brengen bij nieuwe plannen. Maar wanneer is dat en wie moet daarbij aanwezig zijn? Op 7 september bespreken we dit en meer, meld je alvast aan.

Verslag Erfgoedteam: Erfgoed en participatie

In maart 2022 organiseerde het Steunpunt Monumenten en Archeologie een Erfgoedteam over diversiteit en inclusiviteit in relatie tot erfgoedbeleid. Tijdens dit Erfgoedteam werd duidelijk dat er behoefte is aan ondersteuning bij het organiseren van erfgoedparticipatie. Met: Michaela Hanssen en Lorna Cruickshanks> Lees hier het verslag en kijk de uitzending terug.

Verslag Erfgoedteam: Wetgeving en jurisprudentie

Op 11 mei 2022 organiseerden wij een Erfgoedteambijeenkomst over veel voorkomende casuïstiek en jurisprudentie, voor zowel erfgoedmedewerkers als de juristen en handhavers van de Noord-Hollandse gemeenten. Lees hier het verslag met handige tips & tricks en/of bekijk de video van de bijeenkomst.

Erfgoedteam: Zomerexcursie Amstelscheg

Op 22 juni 2022 organiseert het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland een zomerexcursie te fiets in de omgeving Amsterdam, Ouderkerk aan de Amstel en Amstelveen. We staan we op verschillende plekken stil bij wat actuele ontwikkelingen in het landschap betekenen voor het behoud van erfgoed en de erfgoedbeleving.

Erfgoedteam: Wetgeving en jurisprudentie

Online Erfgoedteam-bijeenkomst. Van de reikwijdte bescherming van een monument tot onderhoudsplicht. Meer informatie over deze bijeenkomst volgt binnenkort hier, hou dus deze pagina in de gaten!

Verslag Erfgoedteam: Behoud in situ van ondergronds erfgoed

Het behouden van archeologische vindplaatsen in situ, dus op de plek waar het ligt, is wat we het liefste willen. Zo blijft het ondergrondse erfgoed goed beschermd. Wat verstaan we onder behoud in situ, waar moeten we aan denken en wie is wanneer aan zet? Dit en meer bespraken we op 16 november in het Erfgoedteam.

Erfgoedteam: Erfgoed en participatie

In gesprek met Michaela Hanssen, programmamanager Erfgoed & Participatie (Faro RCE) en Lorna Cruickshanks (Erfgoedacademie/RCE). Wat is participatie in het licht van Faro en hoe gaan Erfgoedpartipatielabs in de praktijk?

Verslag Erfgoedteam: Schone schijn

Op 10 februari 2022 organiseerde het Erfgoedteam de bijeenkomst over de risico’s van esthetische ingrepen aan gevels. Twee experts vertelden over de eigen werkpraktijk en de situaties die zij aantreffen. Lees hier het verslag met handige tips & tricks en/of bekijk de video van de bijeenkomst.

Verslag Erfgoedteam: Behoud van monumentale interieurs

Op 9 december vond het laatste Erfgoedteam (én netwerkbijeenkomst) van dit jaar plaats op het bijzondere landgoed Huis de Trompenburgh. We bespraken het belang van het behoud van monumentale interieurs op een passende plek: in een indrukwekkend monumentaal interieur in restauratie. Kijk hier ons videoverslag terug met tips & tricks van de interieurexperts!

Ga naar de bovenkant