Cultureel erfgoed in het omgevingsplan

Cultureel erfgoed biedt kansen, oplossingen en meerwaarde voor allerlei vraagstukken in de leefomgeving. Het gaat daarbij niet meer alleen om de monumenten, maar ook om het verhaal, de ruimtelijke en sociale context en de integratie met andere beleidsterreinen. De verschuiving van objectgericht naar breder en meer integraal erfgoedbeleid zal de komende jaren haar neerslag vinden in de nieuwe omgevingsplannen van gemeenten.

Even voorstellen: Marjo Schlaman

Marjo Schlaman is de nieuwe beleidsadviseur Erfgoed & Cultuur van provincie Noord-Holland. Ze licht die rol toe en zet nog eens uiteen hoe de provincie haar erfgoedbeleid vorm geeft.

Werkprogramma Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed 2019-2020

Per 1 maart gaat de Erfgoedinspectie verder door het leven als Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed. Het nieuwe werkprogramma geeft een overzicht van de doelstellingen voor de komende twee jaar. Het Steunpunt heeft voor u de belangrijkste erfgoeddoelstellingen op een rijtje gezet.

Ga naar de bovenkant