Subsidie toekomstbestendige winkelgebieden.

Provincie Noord-Holland  – Vanaf maandag 16 april tot 31 december 2018 kunnen aanvragen worden gedaan voor de uitvoeringsregeling subsidie toekomstbestendige winkelgebieden.

De subsidieregeling toekomstbestendige winkelgebieden heeft tot doel om het kwaliteitsniveau van de Noord-Hollandse winkelgebieden te verbeteren. Herstel en reconstructie van monumentale winkelgevels en het onderzoeken van het historisch gegroeide DNA zijn aspecten waarmee  winkelgebieden zich kunnen onderscheiden, en waarmee ook de ruimtelijke kwaliteit verbeterd kan worden.

De subsidieregeling werkt op volgorde van ontvangst, projecten kunnen subsidie aanvragen totdat het subsidieplafond is bereikt.

Met deze regeling wordt ingezet op het ondersteunen van processen en onderzoek op 3 thema’s:

 • Tegengaan van leegstand/ bevorderen van transformatie
 • Verbeteren of opzetten van samenwerking in winkelgebieden
 • Onderscheidend vermogen van winkelgebieden

Deze subsidieregeling heeft tot doel om projecten te stimuleren die uitvoering geven aan de regionale detailhandelsvisies en daarmee bijdragen aan de verhoging van het kwaliteitsniveau van de Noord-Hollandse detailhandel structuur. Deze subsidie kan worden aangevraagd door gemeenten, ondernemers of een ondernemingscollectief in het betreffende winkelgebied.  De subsidieregeling werkt op volgorde van ontvangst, projecten kunnen subsidie aanvragen totdat het subsidieplafond is bereikt.

Om u alvast een goed beeld te geven van de regeling is de uitvoeringsregeling en de toelichting op de subsidie als bijlage aan deze mail toegevoegd. Meer informatie over de subsidieregelingen en de aanvraagformulieren is vanaf 16 april te vinden op onze website: www.noord-holland.nl via het Digitaal Loket, onderdeel Actuele subsidies.

De subsidie gaat uit van 50% cofinanciering en de subsidieregeling staat vanaf 16 april 2018 tot 31 december 2019 open. Voor meer informatie kunt u mailen naar: heckm@noord-holland.nl

(Beeld: © Michiel 1972)

Deel dit artikel

Categorieën

Tags

Gerelateerde berichten

 • Schrijf je nu in voor erfgoedmagazine ode

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Schrijf je nu in voor de nieuwste editie van ode en ontvang ode digitaal en/of in je brievenbus.

 • Afbeelding van een kasteel of buitenplaats

  Subsidies en fondsen voor monumenten

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Het Rijk, de provincie Noord-Holland, de Noord-Hollandse gemeenten én de monumenteneigenaren zelf hebben er belang bij dat een monument in goede onderhoudsstaat blijft. De verschillende overheden komen eigenaren van rijks-, provinciaal of gemeentelijk monumenten (en is sommige gevallen bijvoorbeeld ook beeldbepalende panden) om die reden met verschillende subsidies tegemoet.