Subsidiemogelijkheid haalbaarheidsonderzoek en/of energiescan

Provincie Noord-Holland biedt subsidiemogelijkheden voor haalbaarheidsonderzoeken en/of energiescans aan. Het doel van de regeling is om haalbaarheidsonderzoeken naar de herbestemming van monumenten zonder woonfunctie, of de voortzetting van het bestaande gebruik en de duurzaamheidstoepassingen van monumenten zonder woonfunctie, te stimuleren om leegstand van monumenten te voorkomen. Daarmee wil de provincie het behoud, de publiekstoegankelijkheid en de duurzaamheid van monumenten bevorderen.

De voorwaarden en het aanvraagformulier zijn via onderstaande link te vinden.

Lees hier meer