Blog: StoryMaps over de Tweede Wereldoorlog

Hoe kan materieel en immaterieel erfgoed tastbaar, beleefbaar en deelbaar gemaakt worden? De ArcGIS StoryMap, waarbij gebruik gemaakt wordt van storytelling, is een effectieve oplossing om verhalen over te dragen aan een specifieke doelgroep. In dit artikel ontdek je de betekenis van een StoryMap en de toepassing ervan voor jongvolwassenen.

Digitaal verhalend onderwijs over archeologie

De meeste mensen zijn wel eens in contact gekomen met archeologie en geschiedenis door televisie, films of het internet. De StoryMap, een GIS-platform van Esri, is hierop een mooie aanvulling waarmee historische informatie op een aantrekkelijke en interactieve manier aangeboden kan worden. Het is een digitaal “webbased” platform waarin tekst, beeld, video en kaartmateriaal gecombineerd worden tot een verhaal. Het is een leermiddel en een didactische tool, want de StoryMap bevordert leerontwikkeling in geografie, ruimtelijke bewustwording en interdisciplinariteit. Daarnaast vergroot het gebruik van StoryMaps nieuwsgierigheid, motivatie en interesse van lezers en gebruikers. Door zelf een StoryMap te maken leer je te schrijven voor een algemeen publiek. De StoryMap is bovendien een vorm van storytelling, verhalen komen dichterbij en hierdoor ontstaat een band tussen het verhaal en de lezer. De kunst van storytelling moedigt de lezer aan om de wereld van de personages te betreden en om zich in te leven in hun verhaal. Kortom, de gebruikers van een StoryMap krijgen de vrijheid om hun eigen betekenis te geven aan digitale archeologische en historische informatie en raken meer betrokken bij cultureel erfgoed.

StoryMaps over de Tweede Wereldoorlog voor jongvolwassenen

Een StoryMap over de Tweede Wereldoorlog blijkt relevant te zijn voor jongvolwassenen. Jongeren hebben veel belangstelling voor de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Onderzoek laat zelfs zien dat de Tweede Wereldoorlog door hen wordt ervaren als de belangrijkste historische gebeurtenis. Toch hebben zij onvoldoende basiskennis over deze belangrijke fase uit onze geschiedenis. Een grote meerderheid wil meer weten en leren over het tijdvak; deze groep vindt het belangrijk om de herinneringen aan de oorlog levend houden. De StoryMap blijkt een goed instrument te zijn om jongeren te informeren, want deze doelgroep moet op een specifieke manier benaderd worden. Het blijkt dat waarheid, tastbaarheid en aantrekkelijkheid het belangrijkst zijn voor een goed verhaal. Een meerderheid van de jongeren is overigens graag thuis bezig met dit onderwerp. Daarnaast houden zij ervan als een verhaal tastbaar wordt gemaakt. Locaties waar specifieke gebeurtenissen plaatsvonden of persoonlijke objecten maken geschiedenis levend. Belangrijke onderwerpen zoals het verzet, de bevrijding en het dagelijks leven tijdens de oorlog spreken de doelgroep aan. De lezer wil getriggerd, “geraakt” en geholpen worden om zich een mening te kunnen vormen over deze maatschappelijke thema’s.

Waarom een StoryMap geschikt is voor jongvolwassenen

Storytelling, in de vorm van een StoryMap, geeft inzicht in de betekenis en het narratief van erfgoed. Op een kaart kunnen locaties aangeklikt worden waarbij in een pop-up scherm een verhaal verschijnt. Wanneer je alle verhalen leest, maak je als het ware een reis over de kaart. Een effectieve StoryMap heeft meerdere kenmerken. Het begin van het verhaal is actief en aantrekkelijk. De plaatsgebondenheid is ook direct duidelijk voor de lezer. De kern van het verhaal bevat persoonlijke anekdotes over historische gebeurtenissen, want in een StoryMap worden waak interviews van ervaringsdeskundigen opgenomen. Met persoonlijke verhalen wordt een omgeving gecreëerd waarin de lezer verbinding en herkenning ervaart. Hierbij moet rekening gehouden worden met de emoties van de zowel de lezer als de geïnterviewden. Het verhaal creëert ook een gevoel van identiteit en een gedeelde geschiedenis voor de lezer. Een StoryMap wordt toegankelijk en leuk door helder taalgebruik en simpliciteit. Tussen de teksten worden afbeeldingen gebruikt om rust- en reflectie momenten te geven. Het verhaal is begeleidend en overzichtelijk door handvatten zoals tussenkopjes en links. Het is belangrijk dat ieder onderdeel op zichzelf duidelijk is, terwijl ook de samenhang met het grotere geheel zichtbaar blijft. Een verhaal moet levendig zijn en gericht op de verbeelding van de lezer. Door het gebruik van verschillende onderdelen, levendige beelden, tools en handvatten voelt de lezer zich onderdeel van het verhaal.

Storymaps over de Tweede Wereldoorlog

Hieronder zijn links beschreven van drie interessante StoryMaps over de Tweede Wereldoorlog. Wil jij zelf ook een verhaal maken? Klik op de volgende link naar de site van ArcGIS StoryMaps en ga aan de slag: https://storymaps.arcgis.com/

Leeslijst
 • Azaaj, I., Sodderland, M., & Regt, S. de. (2018). Doelgroepenonderzoek WOII. Motivaction & Universiteit Utrecht.
 • Berkel, M. van. (2018). Wat weten Nederlandse jongeren over de Tweede Wereldoorlog? Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
 • Engelshoven, I. van. (2019). Visie Erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog.
 • Heijkoop, S. (2022). 7 tips voor digital storytelling—DEN Kennisinstituut cultuur & digitale transformatie. DEN. https://www.den.nl/actueel/artikelen/1030/7-tips-voor-digital-storytelling

(Beeldverantwoording: Boven aan de pagina: bewerkt screenshot StoryMap ArcGIS, onderaan profielfoto: Stan Plomp)

Deel dit artikel

Categorieën

Tags

Gerelateerde berichten

 • Schrijf je nu in voor erfgoedmagazine ode

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Schrijf je nu in voor de nieuwste editie van ode en ontvang ode digitaal en/of in je brievenbus.

 • Informatiebord Cassellum Flevum

  Inspiratiesessie archeologie en beleefbaarheid

  Categorie: Archeologie

  Een kasteel dat volledig onder de grond ligt, een opgraving die achter hekken plaatsvindt of bijzondere vondsten: de verhalen zijn vaak fascinerend, maar niet altijd makkelijk om met het publiek te delen. Hoe maak je archeologie zichtbaar en beleefbaar?