Protocol duinarcheologie

In 2018 is door het Steunpunt een protocol opgesteld voor de omgang met archeologie in de duinen. Natuurontwikkeling – waarbij wordt afgeplagd om het stuiven van de duinen te bevorderen – kan als onbedoeld neveneffect hebben dat archeologische sporen en resten komen bloot te liggen. De bedrijven die met natuurbeheer aan het werk zijn in het duingebied, weten lang niet altijd hoe te handelen. Het protocol is een visuele vertaling van de omgangsregels met betrekking tot de archeologie in het duingebied. Het protocol is voorgelegd aan de boswachters en projectleiders van PWN, waar het met enthousiasme werd ontvangen.

(Beeldverantwoording: Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland)

Deel dit artikel

Categorieën

Tags

Gerelateerde berichten

  • Gemeenten bevoegd gezag vergunningverlening bij archeologische rijksmonumenten

    Categorie: Archeologie

    Met inwerkingtreding van de Omgevingswet is de gemeente het bevoegd gezag bij zogeheten meervoudige aanvragen bij archeologische rijksmonumenten. Bijvoorbeeld in combinatie met een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit of een omgevingsplanactiviteit. Meestal gaat het om verstoring in de bodem van het archeologische monument.

  • Benutten en beleven van archeologie

    Categorie: Archeologie

    De fundamenten van een kasteel die volledig onder de grond liggen, een opgraving die achter hekken plaats vindt of bijzondere vondsten, maar geen plek om ze te laten zien. Hoe maken gemeenten archeologie zichtbaar en beleefbaar?