Protocol duinarcheologie

In 2018 is door het Steunpunt een protocol opgesteld voor de omgang met archeologie in de duinen. Natuurontwikkeling – waarbij wordt afgeplagd om het stuiven van de duinen te bevorderen – kan als onbedoeld neveneffect hebben dat archeologische sporen en resten komen bloot te liggen. De bedrijven die met natuurbeheer aan het werk zijn in het duingebied, weten lang niet altijd hoe te handelen. Het protocol is een visuele vertaling van de omgangsregels met betrekking tot de archeologie in het duingebied. Het protocol is voorgelegd aan de boswachters en projectleiders van PWN, waar het met enthousiasme werd ontvangen.

(Beeldverantwoording: Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland)

Duinprotocol Duingebied PWN Archeologie
Download hier het Duinprotocol