Zuidelijk Duingebied SCHATRIJK aan archeologie

Voor wie denkt dat het duingebied ten zuiden van het Noordzeekanaal uitsluitend rust en ruimte te bieden heeft, zal de nieuwe editie van SCHATRIJK, het archeologiemagazine van het Steunpunt Monumenten en Archeologie van de provincie Noord-Holland, nieuwe inzichten bieden.

Het gebied ten zuiden van het Noordzeekanaal blijkt al duizenden jaren intensief door mensen bewoond te worden. De prachtige en intrigerende voorwerpen die onze voorouders gebruikten en de sporen die ze nalieten in het Zuidelijk Duingebied staan centraal in de vierde uitgave van SCHATRIJK. Grafheuvels, kastelen, middeleeuwse boerderijen, maar ook het vinken jagen, de Atlantikwall en zelfs de archeologie van de toekomst komen voorbij. En wie het verleden zelf wil ervaren, kan aan de slag met een prehistorisch recept voor hartige brandnetelkoek.

SCHATRIJK

De reeks SCHATRIJK zet in elke editie een provinciaal archeologiegebied in Noord-Holland in de schijnwerpers. Het blad is gemaakt voor gemeenten die de archeologische rijkdom van het gebied willen gebruiken als inspiratiebron voor educatieve projecten, kunstwerken, bouwprojecten of de inrichting van een gebied. De provincie Noord-Holland stimuleert gemeenten om beter gebruik te maken van de kansen die archeologie en erfgoed bieden voor het versterken van hun identiteit en bekendheid.

Gedeputeerde Zita Pels bood de wethouders van Zandvoort, Bloemendaal en Velsen op 3 juli de eerste exemplaren aan. Deze gemeenten, die liggen binnen het provinciaal archeologiegebied Zuidelijk Duingebied, noemde ze de schatbewaarders van het bodemarchief, met een grote verantwoordelijkheid voor een goed beheer ervan. Net zoals de provincie zelf overigens, in haar rol als eigenaar van grote delen van het duingebied. ‘Het is goed om te beseffen dat de bewoners van destijds hun stappen zetten in de duinen, net zoals wij dat nu doen’, zei gedeputeerde Pels. ‘Erfgoed gaat pas echt leven als het verhaal erachter wordt verteld, en datgene dat we bewaren daarmee duiding en waarde krijgt. Daarom heeft de provincie het Steunpunt opdracht gegeven om SCHATRIJK te ontwikkelen, waarin de mooie verhalen over het archeologische erfgoed worden verteld. Ons verleden kan op allerlei niveaus inspiratie bieden aan bewoners en bezoekers van het duingebied en daarmee de kwaliteit van onze leefomgeving vergroten.’

Wethouder Verwoort van gemeente Velsen, wethouder Wijkhuisen van gemeente Bloemendaal en wethouder Verheij-de Haas van gemeente Zandvoort dankten de gedeputeerde en zeiden het belangrijk te vinden het verhaal van het verleden te vertellen en te benutten in de toekomstige ontwikkelingen binnen hun gemeenten.

De overhandiging vond plaats in Bezoekerscentrum De Kennemerduinen in het Nationaal Park Kennemerland, en werd voorafgegaan door enkele korte presentaties door Linda Verniers van Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland en Jan de Koning van Hollandia Archeologen. Dirk Vlaar van BBHD architecten vertelde de aanwezigen over het ontwerp van het bezoekerscentrum, dat is geïnspireerd door een 7e-eeuwse duinboerderij die in het park opgegraven is, en tevens in het magazine wordt belicht.

SCHATRIJK Zuidelijk Duingebied is hier online te lezen via de website.

Het magazine is tevens verkrijgbaar bij het provinciaal archeologiecentrum Huis van Hilde in Castricum en kost € 2,-.

Eerder verschenen SCHATRIJK Wieringen, SCHATRIJK Waterland en SCHATRIJK Noordelijk Duingebied.

(Beeldverantwoording: André Russcher)

Deel dit artikel

Categorieën

Tags

Gerelateerde berichten

  • Gemeenten bevoegd gezag vergunningverlening bij archeologische rijksmonumenten

    Categorie: Archeologie

    Met inwerkingtreding van de Omgevingswet is de gemeente het bevoegd gezag bij zogeheten meervoudige aanvragen bij archeologische rijksmonumenten. Bijvoorbeeld in combinatie met een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit of een omgevingsplanactiviteit. Meestal gaat het om verstoring in de bodem van het archeologische monument.

  • Benutten en beleven van archeologie

    Categorie: Archeologie

    De fundamenten van een kasteel die volledig onder de grond liggen, een opgraving die achter hekken plaats vindt of bijzondere vondsten, maar geen plek om ze te laten zien. Hoe maken gemeenten archeologie zichtbaar en beleefbaar?