Archeologie Oer-IJ in de spotlights in nieuwe SCHATRIJK

Op donderdag 4 november 2021 werd de zesde editie van archeoglossy SCHATRIJK gepresenteerd. Dit jaar staat SCHATRIJK in teken van het  Oer-IJ. De rijke archeologie in het Oer-IJ is een parel in Noord-Holland en in de Nederlandse archeologie. Daar mogen we trots op zijn. De provincie Noord-Holland heeft dit gebied niet voor niets tot een van de tien ‘provinciale archeologiegebieden’ uitgeroepen. Het strekt zich uit over de gemeenten Bergen, Beverwijk, Castricum, Uitgeest, Heemskerk, Zaanstad en Velsen.

Het Oer-IJ Archeologiegebied

SCHATRIJK Oer-IJ brengt u een magazine vol inspirerende foto’s en informerende artikelen over bijzondere vondsten, archeologische onderwerpen en dé topvondsten van de wethouders van de zeven gemeenten in het gebied. Al ver vóór de jaartelling trotseerde mensen het natte veengebied. Watergangen slingerden langs strandwallen door het veenweidelandschap, waar lange tijd zoet en zout water de dienst uitmaakten. Op de droge delen werd geleefd, gewoond en begraven. De belangrijkste vindplaatsen en vondsten komen aan bod en natuurlijk leest u alles over Hilde uit Castricum, waar het archeologiecentrum van de provincie Noord-Holland naar is vernoemd. Met SCHATRIJK Oer-IJ heeft u een bijzonder werk in handen.

Met de archeoglossy SCHATRIJK wordt een provinciaal archeologiegebied onder de aandacht gebracht. Het dient als inspiratiebron bij ontwikkelingen in de omgeving in de gemeenten, bij kunstwerken en educatie. Archeologie en erfgoed bieden mooie kansen voor het versterken van de identiteit en bekendheid van gemeenten, en daarom wil de provincie Noord-Holland het gebruik daarvan stimuleren.

Een goed en broodnodig middel

Namens gedeputeerde Zita Pels bood Marjo Schlaman de eerste exemplaren aan wethouder Niele van Beverwijk en aan afgevaardigden van de gemeenten Bergen, Castricum, Heemskerk, Uitgeest, Velsen en Zaanstad aan. De aanwezigen spraken lovende woorden uit over het resultaat en gaven te kennen dat een dergelijke glossy een goed en broodnodig middel is om de bekendheid van de archeologie in de gemeente te vergroten. Zij prezen de inzet van vrijwilligers in de archeologie en gaven aan de archeologie in de gemeente te koesteren en uit te willen dragen.

Koesteren en verwijzen

Marjo Schlaman nam namens gedeputeerde Zita Pels het woord. Zij benadrukte dat ‘gemeenten door goed ruimtelijk beleid dit ondergrondse erfgoed kunnen beschermen’, en ‘gemeenten hebben namelijk een cruciale rol in de ruimtelijke inpassing en bescherming van landschappelijke structuren en historische plaatsen.’ De provincie wil gemeenten daarom inspireren tot een optimaal ruimtelijk archeologiebeleid: ‘de laatste decennia zijn veel delen van het Oer-IJ gebied bebouwd, veranderd in industrieterrein of doorsneden met wegen. Hierdoor zijn de oudste, prehistorische hoofdstukken van het gebied steeds lastiger leesbaar geworden. Des te belangrijker dat overheden, gebruikers en beheerders hetgeen er nog over is koesteren in hun ruimtelijke plannen en verwijzingen naar het oude deltalandschap integreren in de wereld van de 21e eeuw. Dit alles om het verhaal over de vroegste bewoners ervan te kunnen blijven vertellen.’

De uitreiking

De overhandiging vond plaats in het Huis van Hilde, het Archeologiecentrum van de provincie Noord-Holland. Aan de uitreiking gingen twee presentaties vooraf door Linda Verniers van Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland en Jos Teeuwisse van Stichting Oer-IJ.

Na de edities over Waterland, Wieringen, het Noordelijk en Zuidelijk Duingebied, de Gooi- en Vechtstreek is nu ook het Oer-IJ een mooie glossy rijker.

Verspreiding en beschikbaarheid

Liever een glossy in handen? Voor erfgoedinstellingen, musea, bibliotheken, VVV’s, archeologische en historische verenigingen is het mogelijk om exemplaren te bestellen en tegen een gering bedrag te verkopen. Graag ontvangen we uw aanvraag via info@steunpunterfgoednh.nl. Het magazine is tevens verkrijgbaar bij het provinciaal Archeologiecentrum Huis van Hilde in Castricum en kost circa € 2,-.

Lees hier SCHATRIJK Oer-IJ
Lees hier SCHATRIJK Gooi en Vechtstreek
Lees hier SCHATRIJK Zuidelijk Duingebied
Lees hier SCHATRIJK Noordelijk Duingebied
Lees hier SCHATRIJK Wieringen
Lees hier SCHATRIJK Waterland

(Beeldverantwoording: André Russcher)