Netwerkbijeenkomst Hollands Kroon 8 maart 2018

Op 8 maart waren wij te gast bij de gemeente Hollands Kroon te Hippolytushoef op voormalig eiland Wieringen. De vergaderlocatie is het Eilandmuseum Jan Lont, volgens de stichter Jan Lont (1908-1997) zelf “Dit is een museum deer nog volk in woent. Dat vind je nerregens”. De deelnemers aan de bijeenkomst krijgen een exclusieve rondleiding door de museumboerderij. De boerderij is een authentieke Wieringer boerderij. In de tentoonstelling is veel aandacht voor het leven op Wieringen; het boerenbedrijf, de kaasmakerij,  huisraad, en een specifiek Wieringer ambacht de wiervisserij.

Na een welkomstwoord van Theo Rolsma namens de gemeente Hollands Kroon introduceert dagvoorzitter Yvette Burnier namens het Steunpunt Monumenten en Archeologie de netwerkbijeenkomst. Het is een feestelijke dag omdat in aansluiting op de netwerkbijeenkomst de presentatie van de eerste Archeoglossy plaats zal vinden. Noord Holland kent tien Provinciale Archeologiegebieden en voor elk archeologiegebied wordt door het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord Holland een Archeoglossy gemaakt. De eerste Archeoglossy staat in het teken van de archeologische schatten van Wieringen. Op 15 maart wordt al de tweede Archeoglossy gepresenteerd, een glossy voor provinciaal archeologiegebied Waterland.

Download