Netwerkbijeenkomst Kennemerland 22 februari 2018

De inzet van de netwerkbijeenkomsten is om te informeren over actuele zaken en de netwerken te versterken, tevens wordt er aandacht besteed aan thema’s die inhaken op het cultuurbeleid van de provincie. Voor de netwerkbijeenkomst  Kennemerland is een programma samengesteld dat zich enerzijds toegespitst op het Kennemerland, maar aan de andere kant projecten aan de orde laat komen die ook voor andere gemeenten als voorbeeld en inspiratie kunnen dienen.

Download