Extra informatie bij het artikel ‘Onze monitor laat gemeenten zien waar zij staan’ in de vierde ode

De Inspectie publiceert de uitkomsten via benchmarks in de monitor gemeenten monumenten en archeologie[1]. Alle informatie van de gemeenten is terug te vinden in de monitordatabank van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed[2].
De integrale versies 2019-2020, 2021-2022 staan gepubliceerd in de databank van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed.
Het diende als input voor het recentelijk gepubliceerde eindrapport ‘Beleidsdoorlichting Erfgoed’, dat leidde tot vragen door politieke partijen in de Tweede Kamer[3] en de provincie[4] en in de pers.[5]
IPO en VNG hebben in de VTH kwaliteitscriteria[6] vastgelegd wat het aantal fte’s en kennisniveau moet zijn.
Het inspectieonderzoek naar interbestuurlijk uit 2021 is “Een lappendeken, Zicht op toezicht door provincies” . Speciaal voor gemeenten bracht de Inspectie  de brochure “Monument en overtreding. Handreiking voor gemeenten bij strafrechtelijke handhaving”.[7] Deze handreiking is bedoeld om gemeenten op weg te helpen als zij overwegen om aangifte te doen van een overtreding van regels voor de bescherming van monumenten.

[1] https://www.inspectie-oe.nl/onderwerpen/monitor-overheidsinformatie-en-erfgoed

[2] https://inspectie-oe.databank.nl/jive

[3] https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2019D08984

[4] https://noordholland.d66.nl/publicaties/schriftelijke-vragen-over-toezicht-op-erfgoed/

[5] https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/archeologisch-toezicht-gemeenten-vaak-ondermaats

[6] https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/wet-algemene/vth-0/ VTH kwaliteitscriteria 2.2 (2019) deel b.pdf (Hoofdstuk 26. Cultuurhistorie)

[7] https://www.inspectie-oe.nl/publicaties/publicatie/2022/03/31/monument-en-overtreding

Deel dit artikel

Categorieën

Tags

Gerelateerde berichten

  • Beknopt verslag Erfgoedteam: Erfgoed op de kaart

    Categorie: Gebouwd erfgoed

    Op woensdag 15 mei 2024 organiseerde het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland een online-Erfgoedteam over erfgoed in digitale kaartsystemen. In dit artikel delen we onze observaties, tips & tricks en goede voorbeelden uit de praktijk.

  • In beeld: Steunpunt Erfgoedteam: Op en rondom de hei

    Categorie: Gebouwd erfgoed

    Tijd voor onze favoriete excursie van ’t jaar: de lente-excursie van het Steunpunt! Dit keer bezoeken we moois op en rondom de hei tussen Hilversum en Laren. We spreken met elkaar af bij Station Hilversum, waar we ons niet uit het veld laten slaan door een klein lente-buitje.