Masterclass: Erfgoed in het omgevingsplan (deel 2)

Op deze pagina kun je de masterclass van 23 november 2021 terugkijken. De masterclass werd georganiseerd door Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland en gegeven door Kim Zweerink, Joske Poelstra (Rho) en Diana van Leeuwen (VNG).

Hieronder vind je de tijdcodes. Deze zijn ook klikbaar in de video zelf.

00:00 Welkom door Kim Zweerink

04:27 Monumenten en het omgevingsplan – Joske Poelstra (Rho adviseurs

44:25 Vragenronde Monumenten en het omgevingsplan

52:31 De model erfgoedverordening – Diana van Leeuwen (VNG)

01:08:04 Vragenronde De model erfgoedverordening

01:22:58 Afsluiting door Kim Zweerink

Presentatie Joske Poelstra
Presentatie Diana van Leeuwen
Brief wijziging Model Erfgoedverordening

(Beeldverantwoording: Els Zweerink)