Masterclass: Digitaal erfgoed op de rails

Op deze pagina kun je de masterclass van 6 juli 2021 terugkijken. De masterclass werd georganiseerd door Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland en gegeven door Margot de Haan, Wilbert Helmus en Sies Vonk.

Presentatie Margot de Haan
Presentatie Wilbert Helmus
Spoorboekje Digitalisering

(Beeldverantwoording: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort / Documentnummer 553.244)