Loket op maat

Ook in 2019 komen medewerkers van het Steunpunt bij gemeenten ‘thuis’. Dit project is in 2017 gestart om het vernieuwde Steunpunt meer onder de aandacht te brengen, maar inmiddels is het breder dan dit. Via ‘Loket op Maat’ vindt een informeel gesprek plaats tussen de ambtenaar die erfgoed in zijn of haar takenpakket heeft, en het Steunpunt. Het biedt voor beide partijen de kans om te vertellen waar hij of zij mee bezig is. Ambtenaren kunnen zo aangeven op welke onderwerpen meer informatie gewenst is. Onderwerpen die bijvoorbeeld worden besproken, zijn de Omgevingswet, draagvlak voor erfgoed en archeologische vondstmeldingen. Maar ook gemeente-specifieke onderwerpen komen aan bod.

Met de editie van 2019 zijn iets meer dan de helft van de gemeenten van Noord-Holland bezocht. Zijn we nog niet bij uw gemeente langs geweest? Dan kunt u in 2020 of 2021 een telefoontje van ons verwachten. Indien u een casus heeft op het gebied van Monumenten, Archeologie en Landschap waarbij het Steunpunt u op weg kan helpen, kunt u ook een bezoek aanvragen.

Bezoek aanvragen