Kanjerregeling  voor grote rijksmonumenten

Het ministerie van OCW werkt samen met een aantal partners aan de vormgeving van een subsidieregeling voor grote rijksmonumenten. De subsidieregeling is bedoeld om grote rijksmonumenten te restaureren, te verduurzamen en toegankelijker te maken. In totaal wordt €60 miljoen euro beschikbaar gesteld. De regeling wordt uiterlijk begin mei op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) gepubliceerd. De aanvraagperiode voor de subsidie sluit op 15 september.

Lees verder op de website van de RCE