Kaart met kastelen, buitenplaatsen en landgoederen

Sinds dit jaar beschikt het Steunpunt over een kaartviewer met daarin ruimtelijke informatie over het erfgoed in Noord-Holland, zoals Rijksmonumenten, provinciale monumenten, stolpen en nog veel meer. De lagen kunnen afgebeeld worden op bijvoorbeeld een (historische) topografische kaart of de hoogtekaart. Het is de bedoeling dat de kaartviewer gevuld gaat worden met steeds meer relevante informatie.

Afgelopen tijd heeft het Steunpunt gewerkt aan een database met (verdwenen) buitenplaatsen, kastelen en landgoederen. De kaart geeft een prachtig overzicht van de buitenplaatsen in Noord-Holland en in de database is informatie opgenomen over de geschiedenis, eventueel verricht archeologisch onderzoek, de huidige functie en literatuur over de buitenplaatsen. Komende tijd zal er verder gewerkt worden aan de achterliggende dataset en aan andere kaartlagen.

Klik hier voor de kaart