Interview met gedeputeerde Jack van der Hoek

Kunt u iets over uw achtergrond vertellen? Wat heeft u gestudeerd, welke banen heeft u gehad?

Voordat ik gedeputeerde werd was ik wethouder en locoburgemeester in de gemeente Haarlem. Daarvoor bekleedde ik diezelfde functies in Uitgeest en heb ik onder andere gewerkt als veiligheidsmanager. Ik heb bedrijfskundig management gestudeerd en een MBA studie afgerond aan Keele University in Engeland.

Welke ambities heeft u voor de tweede helft van uw termijn op het gebied van erfgoed?

De aanwezigheid van monumenten, buitenplaatsen en historische landschappen verhogen de kwaliteit van de leefomgeving. Het is daarom belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met erfgoed. Grote ontwikkelingen zoals de energietransitie en de woningbouwopgave hebben de komende jaren veel impact op het landschap. De toekomst van erfgoed kan daardoor onder druk komen te staan. Daarom wil ik ervoor zorgen dat erfgoed een prominente plek krijgt in de Omgevingsvisie.

In deze coalitieperiode hebben we een aantal nieuwe ‘instrumenten’ ingezet die moeten bijdragen aan een duurzame toekomst voor monumenten. Daarmee komen twee van mijn portefeuilles optimaal bij elkaar. Het Steunpunt is daar uiteraard een van. Maar ook de Loods herbestemming en het Fonds Herbestemming moeten zichzelf bewijzen. Ik wil dit jaar graag laten zien wat dit heeft opgeleverd.

Welke plek in Noord-Holland zou iedereen volgens u moeten bezoeken en waarom?

Noord-Holland heeft de inwoners en bezoekers veel te bieden als het gaat om erfgoed. Voor elk wat wils.Een plek die iedereen moet bezoeken is wat mij betreft Huis van Hilde, het archeologiecentrum van de provincie Noord-Holland. Daar kun je zien hoe het landschap zich door de jaren heen heeft ontwikkeld, wie er hier door de eeuwen heen gewoond hebben. Meer dan 1000 vondsten uit alle delen van Noord-Holland geven ons een indruk van het leven van onze voorouders en er zijn regelmatig erg leuke activiteiten, ook voor kinderen.

Zijn er ook plekken in Noord-Holland waar uw handen van gaan jeuken in de zin van dat u een kans of verbeteropgave ziet?

Ik kijk erg uit naar een project dat wij samen met de gemeente Zaanstad en Stichting de Zaanse Schans gaan doen. We gaan onderzoeken hoe we de Zaanse Schans kunnen verduurzamen waarbij we ook kijken naar de mogelijkheden die er zijn voor de historische panden. De uitkomsten daarvan worden zoveel mogelijk in praktijk gebracht en kunnen als voorbeeld dienen voor gemeenten die hun historische wijken en dorpskernen willen verduurzamen.

Hoe kijkt u terug op het eerste jaar Steunpunt Monumenten en Archeologie?

Ik heb gezien dat het Steunpunt veel expertise in huis heeft op het gebied van monumenten, archeologie en cultuurlandschap. Ik stel het op prijs dat er kritisch wordt meegedacht met de provincie. Ik zou graag zien dat het Steunpunt zich richting gemeenten nog meer laat zien als één organisatie die een totaalpakket aan ondersteuning aanbiedt.

Als wij volgend jaar deze tijd gaan vieren wat een mooi jaar 2018 was, wat hebben wij dan samen bereikt?

Ik hoop dat we dan zien dat alle gemeenten in Noord-Holland het steunpunt weten te vinden, dat ze weten wat het steunpunt te bieden heeft en dat er de het advies en de ondersteuning tot mooie resultaten heeft geleid.

Jack Chr. van der Hoek, MBA
Gedeputeerde provincie Noord-Holland
Bestuur, Cultuur, Duurzaamheid

(Beeld: Kenneth Stamp)

Deel dit artikel

Categorieën

Tags

Gerelateerde berichten

  • Gemeenten bevoegd gezag vergunningverlening bij archeologische rijksmonumenten

    Categorie: Archeologie

    Met inwerkingtreding van de Omgevingswet is de gemeente het bevoegd gezag bij zogeheten meervoudige aanvragen bij archeologische rijksmonumenten. Bijvoorbeeld in combinatie met een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit of een omgevingsplanactiviteit. Meestal gaat het om verstoring in de bodem van het archeologische monument.

  • Stille ruilverkaveling: historische verkavelingspatronen in het geding

    Categorie: Cultuurlandschap

    Watererfgoed is van belang voor de identiteit van Noord-Holland. Onderdeel van dat watererfgoed zijn historische waterstructuren, maar die zijn lang niet altijd beschermd. Onderzoek wijst uit dit erfgoed in onze provincie verdwijnt en dat er onvoldoende borging bij gemeenten.