Inclusiviteit en erfgoed, hoe zit dat? 

Het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland doet onderzoek naar inclusiviteit in relatie tot erfgoed. Door de verschillende waarden die mensen aan plekken en gebouwen toekennen zichtbaar te maken, kunnen wij die waarden ook beter beschermen.

Verschillende mensen hechten verschillende waarden aan plekken en gebouwen in hun leefomgeving. Omdat het Steunpunt denkt dat het de kwaliteit van de leefomgeving verbetert als we deze diverse waarden erkennen en meenemen in het beleid, proberen wij meer bewustzijn te creëren bij Noord-Hollandse gemeenten. Als een gemeente zicht heeft op wat voor de verschillende groepen in de samenleving belangrijke plekken en gebouwen zijn, kunnen die ook beter beschermd en benut worden.

In de afgelopen maanden hebben wij onderzoek gedaan naar hoe er met inclusiviteit rond erfgoed wordt omgegaan en hoe wij als Steunpunt gemeenten zouden kunnen ondersteunen bij dit onderwerp. Nu dit onderzoek op zijn einde loopt, gaan wij verder met het agenderen van dit onderwerp en het bieden van kennis en inspiratie om hiermee aan de slag te gaan. Zo willen wij helpen om een stap te zetten richting een inclusievere Noord-Hollandse erfgoedcanon.