Het interieur van IKC De Molenwiek in maart 2019

Historische kaart 1832 voor heel Noord-Holland beschikbaar

De historische kaarten uit 1832 van heel provincie Noord-Holland zijn nu te bekijken via de kaartviewer van Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland. In opdracht van MOOI Noord-Holland en provincie Noord-Holland heeft de Fryske Akademy en het Team Geo van het Humanities Cluster van de KNAW de kadastrale minuutplannen voor heel Noord-Holland geplot en aan elkaar gelijmd. Van de 1134 verschillende kaarten is nu één overzichtskaart gecreëerd.

De minuutplannen zijn de oudste kadastrale kaarten van Nederland, ze zijn allemaal opgemeten in de periode 1811-1832 en zijn zeer gedetailleerd. Hierdoor kan voor heel Noord-Holland de situatie van 1832 tot op perceelsniveau worden bestudeerd. Voor de datering van bijvoorbeeld stolpboerderijen is dat zeer handig, want het geeft inzicht of in 1832 al een stolp op de desbetreffende locatie stond. Ook wordt in één oogopslag duidelijk hoe anders het landschap destijds was. Oudesluis in de Zijpepolder grensde nog aan zee, Beverwijk en Velsen aan de Wijkermeer en Langedijk bestond nog uit tientallen eilanden.

De kaartlaag met kadastrale minuutplannen kan gecombineerd worden met de andere kaarten in de viewer, zoals topografische kaarten, luchtfoto’s, hoogtebestanden of andere historische kaarten. En dat levert waardevolle gegevens op voor terreinbeheerders, landschapsspecialisten, ecologen, archeologen, historici en vele anderen.

De kadastrale minuutplannen uit 1832 zijn zeer nauwkeurig en in de viewer gemakkelijk te combineren met andere kaarten en informatie, denk aan luchtfoto’s of reliëf
Contact

Heeft u een vraag over de kadastrale minuutplannen of de kaartviewer van het Steunpunt? Neem contact op met Lisa Timmerman.

(Tekst: Lisa Timmerman, beeld: Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland)