Het Steunpunt in tijden van Corona

De maatregelen om de verspreiding van het corona-virus af te remmen hebben onze wereld ingrijpend veranderd. Ook het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland moest even schakelen. Het Steunpunt brengt gemeenten, erfgoedprofessionals, provincie en Rijk bij elkaar om de onderlinge netwerken uit te bouwen en te versterken. Contact staat hierbij centraal, maar met de huidige coronacrisis is het netwerken een hele uitdaging geworden.

Voor elke bijeenkomst die we moesten annuleren, werken we aan een alternatief. Ter vervanging van de kennisbijeenkomst over erfgoed in de bestuurlijke praktijk maken we bijvoorbeeld een serie vlogs waarmee we raadsleden, wethouders en Provinciale Statenleden informeren over de rol die gemeenten kunnen spelen bij behoud en ontwikkeling van cultureel erfgoed. De Erfgoedteam-bijeenkomsten over vondstmeldingen en metaaldetectie en over de verduurzaming van wederopbouwarchitectuur zullen op een digitaal platform plaatsvinden. Van deze nieuwsbrief hebben we een extra uitgebreide editie gemaakt en daarnaast brengen we de komende maanden thematische publicaties uit over bijvoorbeeld provinciale monumenten en erfgoed in de Omgevingswet.

Erfgoedinstellingen worden hard getroffen

Doordat ze veelal afhankelijk zijn van inkomsten van bezoekers worden erfgoedinstellingen hard getroffen door de coronacrisis. Natuurlijk zit men niet stil en wordt er gewerkt aan alternatieve oplossingen. Vanaf de bank breng je bijvoorbeeld een bezoekje aan het Zaans Museum en op de website forten.nl vind je een gevarieerd aanbod aan digitale activiteiten, waaronder een Nationale Virtuele Vestingloop, een Escape Game en de Waterliniequiz. Rijksmuseum Muiderslot heeft een Thuisonderwijs pagina opgezet, waarop elke week een nieuwe opdracht wordt geplaatst. De Nationale Museumweek werd dit jaar de Digitale Museumweek. In Noord-Holland namen tachtig musea deel met een gevarieerd aanbod aan online initiatieven.

Ondersteunende maatregelen

Ter tegemoetkoming aan eigenaren van rijksmonumenten heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) bepaald dat op verzoek het ritme van bevoorschotting van lopende restauratiesubsidies aangepast kan worden. Ook de termijn van verantwoording van subsidies kan op verzoek worden uitgesteld. Het Nationaal Restauratiefonds verleent op verzoek van zakelijke klanten zes maanden uitstel van aflossing. Deze coulancemaatregel geldt ook voor een particuliere klant die aantoonbaar nadelige gevolgen ondervindt van de coronacrisis.

Voor BIS-musea en zij die daarvoor aanvragen indienen zijn maatregelen genomen. Voor alle musea die subsidies hebben lopen via één van de zes rijkscultuurfondsen worden ook maatregelen getroffen. Alle musea kunnen bovendien een beroep doen op de algemene maatregelen. Lees hier meer achtergrond op de website van de RCE.

Hoe nu verder?

De gevolgen van de coronacrisis zullen de komende jaren nog voelbaar blijven, ook in de erfgoedsector. Om de juiste hulp te kunnen bieden is het van belang om de gevolgen goed te inventariseren. Meldingen uit de erfgoedsector over de gevolgen van de coronacrisis worden landelijk verzameld door het Erfgoedplatform van Kunsten ’92.

Ook het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland is gevraagd om de gevolgen van de coronacrisis te helpen inventariseren. We horen graag deze maand via info@steunpuntcultureelerfgoednh.nl wat de impact is van de coronacrisis bij jullie gemeente:

 • Welke gevolgen zie je voor je eigen werk bij de gemeente?
 • Welke erfgoedorganisaties in jouw gemeenten lopen tegen problemen op vanwege de corona-crisis?
 • Wat voor soort problemen zie je bij erfgoedorganisaties optreden?

Deel dit artikel

Categorieën

Tags

Gerelateerde berichten

 • Gemeenten bevoegd gezag vergunningverlening bij archeologische rijksmonumenten

  Categorie: Archeologie

  Met inwerkingtreding van de Omgevingswet is de gemeente het bevoegd gezag bij zogeheten meervoudige aanvragen bij archeologische rijksmonumenten. Bijvoorbeeld in combinatie met een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit of een omgevingsplanactiviteit. Meestal gaat het om verstoring in de bodem van het archeologische monument.

 • Stille ruilverkaveling: historische verkavelingspatronen in het geding

  Categorie: Cultuurlandschap

  Watererfgoed is van belang voor de identiteit van Noord-Holland. Onderdeel van dat watererfgoed zijn historische waterstructuren, maar die zijn lang niet altijd beschermd. Onderzoek wijst uit dit erfgoed in onze provincie verdwijnt en dat er onvoldoende borging bij gemeenten.