Het Noord-Hollands Erfgoeddebat

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen organiseert het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland een verkiezingsdebat over erfgoed voor aankomende bestuurders. Donderdag 7 maart 2019 belooft een spetterende avond te krijgen waarop kandidaten voor de Noord-Hollandse Provinciale Statenverkiezingen met elkaar in debat gaan over erfgoed in relatie tot grote maatschappelijke opgaven. Hoe kan erfgoed als inspiratiebron worden ingezet bij nieuwe ontwikkelingen binnen de thema’s stedelijke groei en krimp, recreatie en toerisme, mobiliteit en bereikbaarheid, en energie, klimaat en landschap?

Deelname politieke partijen

Alle politieke partijen die meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen zijn uitgenodigd om een kandidaat af te vaardigen. Veel partijen onderkennen het belang van een goede discussie over erfgoed in de samenleving. Deze partijen nemen deel aan Het Noord-Hollands Erfgoeddebat: CDA, 50PLUS, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdD, PvdA, SP en VVD. Het debat wordt geleid door journalist Margriet Brandsma. Margriet Brandsma komt uit Noord-Holland en heeft veel affiniteit met erfgoed.

Experts

De thema’s worden ingeleid door erfgoedprofessionals: Jan Hovers (Zaans Museum), Heleen van Londen (Amsterdam Archaeological Centre), Eric Luiten (Kwaliteitsteam Nieuwe Hollandse Waterlinie en Spoorbouwmeester) en Karin Westerink (Federatie Grote Monumentengemeenten).

Locatie

In het inspirerende decor van het Seinwezen – pal naast het spoor – worden we ontvangen door gedeputeerde van Duurzaamheid, Bestuur en Cultuur Jack van der Hoek van de provincie Noord-Holland. Het Seinwezen is industrieel erfgoed uit 1915 en was het voormalige hoofdgebouw van het Seinwezen der Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij (HIJSM). In 2011 is het gebouw duurzaam herbestemd en enkele jaren later had het een primeur: het eerste collectieve zonnepanelendak in de provincie Noord-Holland.

Meer informatie

Wilt u Het Noord-Hollands Erfgoeddebat bijwonen? Neemt u dan contact op met projectmedewerkers Margot de Haan via m.dehaan@nmferfgoedadvies.nl of  0615447995, Primo Reh via p.reh@mooinoord-holland.nl of 0623156117.

(Beeldverantwoording: Seinwezen)

Deel dit artikel

Categorieën

Tags

Gerelateerde berichten

  • Gemeenten bevoegd gezag vergunningverlening bij archeologische rijksmonumenten

    Categorie: Archeologie

    Met inwerkingtreding van de Omgevingswet is de gemeente het bevoegd gezag bij zogeheten meervoudige aanvragen bij archeologische rijksmonumenten. Bijvoorbeeld in combinatie met een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit of een omgevingsplanactiviteit. Meestal gaat het om verstoring in de bodem van het archeologische monument.

  • Stille ruilverkaveling: historische verkavelingspatronen in het geding

    Categorie: Cultuurlandschap

    Watererfgoed is van belang voor de identiteit van Noord-Holland. Onderdeel van dat watererfgoed zijn historische waterstructuren, maar die zijn lang niet altijd beschermd. Onderzoek wijst uit dit erfgoed in onze provincie verdwijnt en dat er onvoldoende borging bij gemeenten.