Handreiking Waardengestuurde Transformatiekaders

In steden en gebieden waar een transformatieopgave speelt, vormt de historische betekenis bijna altijd een belangrijk ingrediënt voor het ontwerp voor de toekomst. Maar hoe zorg je er nu voor dat die historische factor ook echt deel uit gaat maken van de transformatie?

Transformatiekaders kunnen hierbij helpen. Maar wat zijn transformatiekaders precies? Hoe kun je ze inzetten wanneer je te maken hebt met een gebouw of een gebied waar een transformatie nodig is? Wat is het nut en noodzaak van transformatiekaders? Hoe leg je in transformatiekaders vast wat de veranderkansen zijn voor een gebouw of een gebied? En worden ruimtelijke plannen echt beter wanneer je gebruik maakt van transformatiekaders?

De RCE ziet de complexiteit van stedelijke transformaties toenemen en ontwikkelt daarom nu een Handreiking Waardengestuurde Transformatiekaders.

Binnenkort is hierover meer informatie op deze pagina te vinden.