Handreiking van kerkenvisie naar omgevingsplan Ruinekerk Oude Niedorp. Bron MOOI Noord-Holland

Van kerkenvisie naar omgevingsplan

Veel Noord-Hollandse gemeenten zijn op dit moment bezig met het opstellen van een kerkenvisie of hebben die recent afgerond. In hun kerkenvisie kunnen gemeenten een strategische toekomstvisie formuleren voor het religieuze vastgoed en voor de kerkgemeenschappen binnen hun grondgebied.

Downloads

De Omgevingswet biedt mogelijkheden om de ambities die in de kerkenvisies zijn geformuleerd te verankeren in gemeentelijk beleid. Deze handreiking geeft een eerste inzicht in de manier waarop kerkenvisie en omgevingsplan aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Via onderstaande knoppen kun je Van kerkenvisie naar omgevingsplan downloaden. Er zijn twee versies: losse bladzijden en in boekvorm.

Losse bladzijden
In boekvorm
Bijeenkomst

Wij organiseren op 3 maart 2022 een bijeenkomst over hoe je als gemeente vervolg kan geven aan dit onderwerp. Meer informatie over de bijeenkomst en aanmelden. Indien je vragen hebt over dit onderwerp, neem dan contact met ons op.

‘Een vervolg op kerkenvisies.’
Datum: 3 maart 2022
Locatie: Verenigde Doopsgezinde Gemeente IJmond Kerk, Meerstraat 62, 1941 JD Beverwijk
Tijd: 09:15 – 13:00

(Beeldverantwoording: Ruinekerk Oude Niedorp, uit de handreiking Van kerkenvisie naar omgevingsplan. Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland)