Handreiking provinciale monumenten

In Nederland zijn alleen in Drenthe en Noord-Holland provinciale monumenten aangewezen. Voor het wijzigen van een monument is een omgevingsvergunning monument verplicht, maar de te volgen procedures blijken niet voor iedereen duidelijk te zijn. Daarom heeft het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland het een en ander op een rijtje gezet. De Handreiking provinciale monumenten gaat over het beleid en de procedures die betrekking hebben op provinciale monumenten en is bedoeld voor monumenteneigenaren en gemeenteambtenaren, zoals erfgoeddeskundigen en vergunningverleners.

Downloads

Via onderstaande knoppen kun je de Handreiking provinciale monumenten downloaden. Er zijn twee versies: losse bladzijden en in boekvorm.

Losse bladzijden
In boekvorm